Welkom op de website van  Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB), een bestuur dat deel uitmaakt van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, vervult een toezichthoudende en ondersteunende rol ten aanzien van de verschillende plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeenten, OCMW's, politiezones, ...).

De verschillende opdrachten van BPB bestaan uit het juridisch organiseren van de plaatselijke besturen, het controleren van de wettelijkheid van hun akten, het lokale niveau financieel ondersteunen, het stimuleren van de uitvoering van bepaalde gewestelijke beleidsmaatregelen, het nemen van uitvoerende maatregelen voor interne aangelegenheden en het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar.

U kunt meer vernemen over deze verschillende opdrachten door de thema’s van onze website te raadplegen.


In de kijker

Een wettelijk kader voor gemeentelijke vzw's

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, hebben de gemeentelijke vzw's nu een juridisch kader. De ordonnantie voorziet verder dat Brussel Plaatselijke Besturen, zoals met betrekking tot andere plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's ...), toezicht kan uitoefenen op de handelingen van gemeentelijke vzw’s. Maar wat is precies een gemeentelijke vzw? En wat zijn haar missies? We leggen het uit in dit artikel ...

Nieuwsicon RSS

Bestuur : driejaarlijks monitoringsrapport bestemd voor de Europese Commissie – uitstel van de overbrengingsdatum 17-01-2020
BPB aanwezig op het Salon des Possibles op 18 februari 17-01-2020
Frans-Belgische ontmoeting in Brussel 17-12-2019
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2020 29-11-2019
Rapport over de financiële staat van de gemeenten 2014 – 2018 26-11-2019
Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 25-11-2019
Ontmoeting tussen bedrijven en openbare aankopers op 20 november 12-11-2019