Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Ministerieel besluit van 26 juni 2019 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en hun filialen, de (meer)gemeentelijke vzw's, de intercommunales en hun filialen, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Ministerieel besluit van 26 juni 2019 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en hun filialen, de (meer)gemeentelijke vzw's, de intercommunales en hun filialen, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten

Ministerieel besluit van 26 juni 2019 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en hun filialen, de (meer)gemeentelijke vzw's, de intercommunales en hun filialen, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten

beschrijving
De ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen met rang A2 of hoger, zijn bevoegd om elke akte van de gemeenteoverheden, de autonome gemeentebedrijven en hun filialen, de (meer)gemeentelijke vzw's, de intercommunales en hun filialen meergemeentelijke politiezones en lokale erkende instellingen voor het beheer van het tijdelijke der erediensten op te vragen met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht. Het besluit voorziet ook een aantal andere delegaties in verband met het administratief toezicht.
Hoofdtekst
Documenttype
Ministerieel besluit
Nummer of ID
Datum
26/6/2019
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
5/7/2019
Instelling(en)
Gemeenten, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen,
Thema('s)
Voogdij,
Gemeente (indien van toepassing)
URL (internetadres van de website waar het document zich bevindt)
Bekijken het bestand online