Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010

Koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010

beschrijving
Hoofdtekst
Documenttype
Koninklijk Besluit
Nummer of ID
Datum
25/4/2014
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
21/5/2014
Instelling(en)
Politiezones,
Thema('s)
Financiële steun, Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden