Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Gezamenlijke ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Gezamenlijke ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie

Gezamenlijke ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie

beschrijving
Deze gezamenlijke ordonnantie preciseert dat het verbod voor de openbare mandatarissen om over een groepsverzekering of maaltijdcheques te beschikken op hen van toepassing is als mandataris en niet, in voorkomend geval, op grond van bepalingen van het statuut of van sociaal recht die hun die toekennen als werknemers. De ordonnantie voert de verplichting in voor de instellingen van openbaar nut van het type A (onder andere de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp) en regeringsdiensten om een jaarverslag te publiceren waarin de inventaris van de overheidsopdrachten en de lijst met reizen van de leidende ambtenaar of de directeurs-generaal worden vermeld, hoewel zij geen mandatarissen zijn. De termijn van een maand na de eedaflegging of het begin van het mandaat is te kort om zijn individuele aangifte van de mandaten en bezoldigingen in te dienen. Er wordt dus een termijn van zeven maanden ingevoerd door deze ordonnantie om over de laatste belastingfiche te kunnen beschikken. De sancties die de Brusselse Deontologische Commissie uitspreekt wanneer geen aangifte werd ingediend of wanneer teveel werd ontvangen zijn vatbaar voor beroep bij de administratieve afdeling van de Raad van State. De mandataris die een vermindering van zijn bezoldigingen riskeert, wordt gehoord door het sanctieorgaan (Brusselse Deontologische Commissie) en niet door het controleorgaan. Art. 3, 6, 7 en 8 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14.12.2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen worden gewijzigd. Art. 8 en 14 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14.12.2017 houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie worden gewijzigd.
Hoofdtekst
Documenttype
Ordonnantie
Nummer of ID
Datum
16/5/2019
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
20/6/2019
Instelling(en)
Gemeenten, OCMW, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven,
Thema('s)
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden