Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

beschrijving
Hoofdtekst
Documenttype
Omzendbrief
Nummer of ID
Datum
8/9/2016
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
11/10/2016
Instelling(en)
Gemeenten,
Thema('s)
Voogdij,
Gemeente (indien van toepassing)
URL (internetadres van de website waar het document zich bevindt)
Bekijken het bestand online