Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, §4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, §4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, §4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

beschrijving
Besluit van 19 juli 2018. Toekenning van leningen door het BGHGT aan de gemeenten om investeringen te financieren. Dakloze personen.
Hoofdtekst
Documenttype
Regeringsbesluit
Nummer of ID
Datum
19/7/2018
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
Instelling(en)
Gemeenten,
Thema('s)
Financiële steun,
Gemeente (indien van toepassing)
URL (internetadres van de website waar het document zich bevindt)
Bekijken het bestand online