U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis

DocLegis

Documenttype
Thema
Jaar
Instelling
Gemeente
Titel Type Datum Jaar Thema Instelling Gemeente
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten Koninklijk Besluit 14/1/2013 2013 Overheidsopdrachten,
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn Wet 8/7/1976 1976 Financiën, OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen,
Omzendbrief van 25 maart 2014 betreffende de uitvoering van artikel 131 van de gemeentewet - driemaandelijkse reporting Omzendbrief 25/3/2014 2014 Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 4 mei 1999 met betrekking tot de praktische modaliteiten voor de budgettering en boeking in de buitengewone dienst Omzendbrief 4/5/1999 1999 Financiën, Gemeenten,
Wet van 19 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen Wet 19/4/2014 2014 Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de modaliteiten voor de eindverdeling en de stortingsmodaliteiten van de opbrengsten van het parkeerbeleid Regeringsbesluit 29/11/2012 2012 Fiscaliteit, Financiën, Gemeenten,
Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap Wet 22/1/2009 2009 Fiscaliteit, Financiën, Gemeenten,
Ordonnantie van 30 april 2009 ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek Ordonnantie 30/4/2009 2009 Financiën, Gemeenten,
Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode Ordonnantie 17/7/2003 2003 Financiën, Gemeenten,
Ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur Ordonnantie 31/5/2018 2018 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de bevordering van investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur Omzendbrief 18/7/2002 2002 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen Wet 14/11/1983 1983 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen Wet 29/7/1991 1991 Financiën, Gemeenten, OCMW, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones,
Omzendbrief van 29 juli 2009 houdende het opmaken van de eindrekeningen Omzendbrief 29/7/2009 2009 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 7 november 2002 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel besluit 7/11/2002 2002 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 22 november 2001 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel besluit 22/11/2001 2001 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van 3 juni 1999 tot vaststelling, ter uitvoering van artikel 74 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de ratio's, tabel van financiering en grafieken die bij de totaalbalans moeten worden gevoegd Ministerieel besluit 3/6/1999 1999 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 3 juni 1999 houdende wijziging van de conceptuele analyse van de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel besluit 3/6/1999 1999 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 25 februari 1999 tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel besluit 25/2/1999 1999 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel besluit 25/2/1999 1999 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 19 maart 1998 tot vaststelling van de modellen van de jaarrerekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel besluit 19/3/1998 1998 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot vaststelling van de rekeningenstelsels die van toepassing zijn op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad Ministerieel besluit 19/2/1998 1998 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 december 1996 houdende de uitvoering van artikelen 19 en 21 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's Ministerieel besluit 5/12/1996 1996 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 5 december 1996 houdende uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de O.C.M.W.'s Ministerieel besluit 19/2/1998 1998 Financiën,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 december 1996 houdende de uitvoering van artikel 22 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's Ministerieel besluit 5/12/1996 1996 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel besluit 29/10/1990 1990 Financiën, OCMW,
Omzendbrief van 29 december 2003 betreffende de nieuwe bepalingen omtrent het toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief 29/12/2003 2003 Financiën, OCMW,
Omzendbrief betreffende sommige bepalingen van de ordonnantie van 27 februari 2014 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet: de prerogatieven van de gemeenteraadsleden en de handtekening van de gemeentelijke briefwisseling Omzendbrief 26/9/2014 2014 Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2014 tot toekenning aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de dotatie aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46 bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, voor het jaar 2014 Regeringsbesluit 27/11/2014 2014 Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van de 16 juli 2014 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2015 Omzendbrief 16/7/2014 2014 Financiën, Gemeenten,
BBHR tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet Regeringsbesluit 7/5/2020 2020 Overheidsopdrachten,
Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2019 Omzendbrief 6/2/2020 2020 Financiën,
Omzendbrief van 18 augustus 2016 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2017 Omzendbrief 18/8/2016 2016 Financiën, Voogdij, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen Regeringsbesluit 10/10/2019 2019 Financiële steun, Gemeenten,
Omzendbrief van de 22 juli 2015 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2016 Omzendbrief 22/7/2015 2015 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2015 tot toekenning aan de gemeenten van een toelage in uitvoering van de artikels 6 en 12 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het dienstjaar 2015 Regeringsbesluit 16/7/2015 2015 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 12 augustus 2015 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2016 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 12/8/2015 2015 Financiën, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ministerieel besluit van 26 juni 2019 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en hun filialen, de (meer)gemeentelijke vzw's, de intercommunales en hun filialen, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten Ministerieel besluit 26/6/2019 2019 Voogdij, Gemeenten, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen,
21 oktober 2021 - Onderhandelingscomité C - Protocol van sectoraal akkoord 2021/1 - CIRC2021/14 Omzendbrief 21/10/2021 2021 Financiële steun, Personeel, Gemeenten, OCMW, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII,
2 OKTOBER 2021 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de Brusselse gemeenten van een dotatie van 22.500.000,00 EUR houdende uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, en de Berg van Barmhartigheid en meer in het bijzonder door de verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E en door de toekenning van pensioensteun per voltijds equivalent (VTE), voor het dienstjaar 2021 Regeringsbesluit 2/10/2021 2021 Financiële steun, Personeel, Gemeenten, OCMW, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII,
15 oktober 2021 - Onderhandelingscomité C - Protocol van sectoraal akkoord 2021/1 - CIRC2021/12 Omzendbrief 15/10/2021 2021 Financiële steun, Personeel, Gemeenten, OCMW, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
19 oktober 2021 - Onderhandelingscomité C - Protocol van sectoraal akkoord 2021/1 - CIRC2021/13 Omzendbrief 19/10/2021 2021 Financiële steun, Personeel, Gemeenten, OCMW, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering Regeringsbesluit 19/7/2017 2017 Verkiezingen,
Omzendbrief van 20 november 2018 betreffende de toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 Omzendbrief 20/11/2018 2018 Gemeenten, OCMW, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Ordonnantie 22/10/2020 2020 OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten, om de samenwerking mogelijk te maken tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is zoals bedoeld in hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Ordonnantie 22/10/2020 2020 OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
29 oktober 2020 - Ordonnantie houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde vergaderingen op afstand van het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de bijzondere comités mogelijk te maken Ordonnantie 29/10/2020 2020 OCMW,
29 oktober 2020 - Ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen Ordonnantie 12/11/2020 2020 Gemeenten,
Omzendbrief van 16 januari 2015 betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2014 van de OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 16/1/2015 2015 Financiën, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 13 juni 2013 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 13/6/2013 2013 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 15/3/2013 2013 Financiën, OCMW,
Ordonnantie van 19 juli 2001 houdende de regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie 19/7/2001 2001 Politiezones,
Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie 14/5/1998 1998 Voogdij, Gemeenten,
Ministerieel besluit van 21 maart 2011 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones Ministerieel besluit 21/3/2011 2011 Gemeenten, Intercommunales, Politiezones,
Ministerieel besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van akten van gemeenteoverheden in het kader van het administratief toezicht Ministerieel besluit 3/3/2011 2011 Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht Regeringsbesluit 16/7/1998 1998 Gemeenten,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Besluit GGC 4/12/2008 2008 Personeel, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 24 januari 2013 tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Besluit GGC 24/1/2013 2013 Personeel, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 september 2009 tot aanpassing van de bedragen bepaald in artikel 27, §1, derde lid, 4° van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Besluit GGC 24/9/2009 2009 Overheidsopdrachten, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 oktober 2008 betreffende de elektronische verzending van akten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Besluit GGC 23/10/2008 2008 Overheidsopdrachten, Financiën, Personeel, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 oktober 2008 houdende vaststelling van de modaliteiten van de toekenning van een provisie voor geringe uitgaven in toepassing van artikel 46ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingelast bij ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Besluit GGC 23/10/2008 2008 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 13 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 13/6/2013 2013 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 4 december 2008 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 4/12/2008 2008 Financiën, OCMW,
Omzendbrief van 18 januari 2013 houdende het afsluiten van de rekeningen van het dienstjaar 2012 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 18/1/2013 2013 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 26/10/1995 1995 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 16 december 1999 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 16/12/1999 1999 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 december 2003 houdende wijziging van het reglement op de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 11/12/2003 2003 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 19/2/1998 1998 Financiën, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Besluit GGC 23/4/1998 1998 Financiële steun, Financiën, OCMW,
Ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Ordonnantie 3/6/2003 2003 OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen,
Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen van het dienstjaar 2012 Omzendbrief 1/1/2013 2013 Fiscaliteit, Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 28 juli 2011 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2012 Omzendbrief 28/7/2011 2011 Fiscaliteit, Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen van het dienstjaar 2014 Omzendbrief 9/2/2013 2013 Fiscaliteit, Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2011 Omzendbrief 19/1/2012 2012 Fiscaliteit, Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 11 juli 2006 betreffende de contractuele verbintenissen tussen aanbestedende overheden Omzendbrief 11/7/2006 2006 Overheidsopdrachten, Gemeenten, Intercommunales,
Omzendbrief van 1 februari 2006 betreffende het probleem van de overboekingen Omzendbrief 1/2/2006 2006 Financiën, Voogdij, Gemeenten,
Omzendbrief betreffende de vastlegging van de uitgaven voor overheidsopdrachten -Laattijdige betalingen- gevolgen van de wet op de inkomenscompensatievergoeding Omzendbrief 13/7/2007 2007 Overheidsopdrachten, Gemeenten,
Omzendbrief van 15 april 2008 betreffende de duurzame overheidsaankopen Omzendbrief 15/4/2008 2008 Overheidsopdrachten, Gemeenten,
Omzendbrief van 28 november 2013 betreffende de ordonnantie "Madrane" - Uitvoering van artikel 3 met betrekking tot de subsidiëring van specifieke contractuele betrekkingen Omzendbrief 28/11/2013 2013 Financiële steun, Gemeenten, Intercommunales,
Omzendbrief betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen van het dienstjaar 2013 Omzendbrief 11/8/2012 2012 Fiscaliteit, Financiën, Gemeenten, Intercommunales,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 mei 2007 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 februari 1999 Besluit GGC 31/5/2007 2007 Financiën, Personeel, OCMW,
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel- Hoofdstad van 12 februari 1998 houdende conceptuele analyse van de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit GGC 12/2/1998 1998 Financiën, OCMW,
Interpretatieve omzendbrief over een aantal bepalingen vervat in de ordonnantie van 5 maart 2009 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet Omzendbrief 4/2/2011 2011 Financiën, Personeel, Voogdij, Gemeenten, Intercommunales, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 7 januari 2013 betreffende de gemeentelijke leningen Omzendbrief 7/1/2013 2013 Financiën, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 19 februari 2013 betreffende de oriëntatienota en de het beheersplan als bedoeld in artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet en de Europese Richtlijn 2011/85 Omzendbrief 19/3/2013 2013 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief "Sociaal Handvest"- Harmonisatie van het administratief statuut en algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 28/5/1994 1994 Personeel, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief betreffende opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2011 Omzendbrief 20/7/2010 2010 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 17 mei 2013 tot aanvulling van de omzendbrief van 1 februari 2006 betreffende het probleem van de overboekingen Omzendbrief 17/5/2013 2013 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief ordonnantie "Madrane" - uitvoering van artikel 3 met betrekking tot de subsidiëring van specifieke contractuele betrekkingen Omzendbrief 28/12/2013 2013 Financiële steun, Gelijke kansen, Gemeenten, Intercommunales, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 24 januari 2014 houdende het afsluiten van de rekeningen van het dienstjaar 2013 van de OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 24/1/2014 2014 Financiën, OCMW,
Omzendbrief aan de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 oktober 2013 betreffende de elektronische toezending van de begrotingen, begrotingswijzigingen en rekeningen aan de diensten van het Verenigd College Omzendbrief 3/10/2013 2013 Financiën, OCMW,
Omzendbrief van 7 februari 2014 betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2013 Omzendbrief 7/2/2014 2014 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie 19/7/2001 2001 Voogdij, Gemeenten, Intercommunales, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 12 februari 2019 betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2018 Omzendbrief 12/2/2019 2019 Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gedeelte van de algemene dotatie aan de GGC voor 2014 Regeringsbesluit 7/9/2015 2015 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 maart 2015 betreffende het gedeelte van de algemene dotatie aan de gemeenten toegekend aan GGC voor 2015 Regeringsbesluit 16/7/2015 2015 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Koninklijk besluit van 1 maart 2004 tot vaststelling van de modellen van de begroting en de rekeningen van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening. Koninklijk Besluit 1/3/2004 2004 Erediensten en vrijzinnigheid, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening. Koninklijk Besluit 17/2/2004 2004 Erediensten en vrijzinnigheid, Financiën, Erediensten en vrijzinnigheid, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. Wet 21/6/2002 2002 Erediensten en vrijzinnigheid, Erediensten en vrijzinnigheid, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone Koninklijk Besluit 5/9/2001 2001 Financiën, Politiezones, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 21 december 1998 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 1998. Ordonnantie 21/12/1998 1998 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 tot bepaling van de wijze van voorstelling van het driejarig investeringsprogramma bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen. Regeringsbesluit 16/7/1998 1998 Financiële steun, Gemeenten, OCMW, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht. Regeringsbesluit 16/7/1998 1998 Voogdij, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën. Ordonnantie 8/4/1993 1993 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Wet betreffende de intercommunales. Wet 22/12/1986 1986 Intercommunales, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Wet 8/8/1980 1980
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Wet 19/12/1974 1974 Personeel, Gemeenten, OCMW, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2014 houdende uitvoering van de artikelen 6 en 12 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2014) Regeringsbesluit 6/11/2015 2015 Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 11 december 2014 tot toekenning van een dotatie bestemd om de negatieve uitwerking voor bepaalde gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe Ruimte voor verhoogde ontwikkeling van de huisvesting en renovatie (R.V.O.H.R.) bij te sturen, voor het jaar 2014 Regeringsbesluit 11/12/2014 2014 Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2014 tot toekenning aan een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een bijzonder dotatie bestemd om sommige negatieve gevolgen van de verderling van de algemene dotatie over de gemeenten bij te sturen, voor 2014 Regeringsbesluit 27/11/2014 2014 Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden Ordonnantie 27/7/2017 2017
Ordonnantie betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst Ordonnantie 29/6/2006 2006 Erediensten en vrijzinnigheid, Erediensten en vrijzinnigheid, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 10 augustus 2012 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2013 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 10/8/2012 2012 Financiën, Voogdij, OCMW,
Omzendbrief betreffende de financiële richtlijnen van toepassing op de veiligheids-en preventiecontracten en op het veiligheidsplan die worden gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 29/12/2008 2008 Financiële steun, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 februari 2007 met betrekking tot de erkenningsaanvragen voor de islamitische gemeenschappen en de machtiging tot oprichting van de islamitische comités. Regeringsbesluit 8/2/2007 2007 Erediensten en vrijzinnigheid, Erediensten en vrijzinnigheid, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Ordonnantie 14/3/2019 2019 OCMW,
Omzendbrief betreffende de draagwijdte van de in artikel 72 van de NGW vastgestelde onverenigbaarheden Omzendbrief 29/11/2018 2018 Gemeenten, OCMW,
Omzendbrief van 23 juli 2019 houdende het opmaken van de begrotingen voor het dienstjaar 2020 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest Omzendbrief 23/7/2019 2019 Financiën, OCMW,
Omzendbrief van 6 september 2019 betreffende de gemeentebegrotingen voor het dienstjaar 2020 Omzendbrief 6/9/2019 2019 Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de opleiding van het gemeentepersoneel Regeringsbesluit 4/5/2017 2017 Personeel, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het gemeentepersoneel Regeringsbesluit 4/5/2017 2017 Personeel, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de evaluatie van het gemeentepersoneel Regeringsbesluit 4/5/2017 2017 Personeel, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de aanwerving, bevordering en interne mobiliteit van het gemeentepersoneel Regeringsbesluit 4/5/2017 2017 Personeel, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 houdende uitvoering van artikel 10 van de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Regeringsbesluit 28/11/2013 2013 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Regering van 28 maart 2019 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de Brusselse Agglomeratie van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van 2019. Regeringsbesluit 28/3/2019 2019 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, OCMW,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de wijze van toekenning van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren Regeringsbesluit 25/4/2019 2019 Financiële steun, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit Regeringsbesluit 3/4/2014 2014 Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van 2018 Regeringsbesluit 17/5/2018 2018 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, OCMW,
Ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies Ordonnantie 23/12/2016 2016 Fiscaliteit, Gemeenten,
Ordonnantie van 27 maart 2014 tot wijziging van artikel 30 van de organieke wet betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde sommige mededelingen te verbeteren Ordonnantie 27/3/2014 2014 OCMW,
Ministerieel besluit van 23 september 2016 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeente, intercommunales, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten Ministerieel besluit 23/9/2016 2016 Voogdij, Gemeenten, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Politiezones,
Omzendbrief van 10 mei 2016 betreffende de toekomstige opdrachten van de gemeente et de burgemeester - Ordonnantie "toeristische logies" Omzendbrief 10/5/2016 2016 Gemeenten,
Omzendbrief van 27 februari 2017 betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2016 Omzendbrief 27/2/2017 2017 Gemeenten,
Omzendbrief van 15 februari 2017 maart betreffende de afsluiting van de rekeningen 2016 voor OCMW Omzendbrief 15/2/2017 2017 Financiële steun, OCMW,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2014 houdende uitvoering van de artikelen 6 en 12 van de ordonnantie van 17 november 2016 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016) Regeringsbesluit 17/11/2016 2016 Financiële steun, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 8 december 2016 tot toekenning van een dotatie bestemd om de negatieve uitwerking voor bepaalde gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe Ruimte voor verhoogde ontwikkeling van de huisvesting en renovatie (R.V.O.H.R.) bij te sturen, voor het jaar 2016 Regeringsbesluit 8/12/2016 2016 Financiële steun, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 décember 2016 tot toekenning aan een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een bijzonder dotatie bestemd om sommige negatieve gevolgen van de verderling van de algemene dotatie over de gemeenten bij te sturen, voor 2016 Regeringsbesluit 8/12/2016 2016 Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 1 september 2017 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 1/9/2017 2017 Financiën, OCMW,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2011 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2 §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën Regeringsbesluit 24/11/2011 2011 Financiële steun, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 - Algemene dotatie aan de gemeenten (2016) Regeringsbesluit 1/12/2016 2016 Financiële steun, Gemeenten,
Wet van 19 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen Wet 19/4/2014 2014 Fiscaliteit, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën Regeringsbesluit 12/7/2012 2012 Financiële steun, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2016 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, §4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën Regeringsbesluit 6/10/2016 2016 Financiële steun, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, §4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën Regeringsbesluit 19/7/2018 2018 Financiële steun, Gemeenten,
Omzenbrief betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten in werking getreden Omzendbrief 9/6/2020 2020
Omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht. Omzendbrief 8/9/2016 2016 Voogdij, Gemeenten,
Ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet Ordonnantie 23/6/2016 2016 Voogdij, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht Omzendbrief 8/9/2016 2016 Voogdij, Gemeenten,
Ordonnantie van 20 juli 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen Ordonnantie 20/7/2016 2016 Voogdij, Gemeenten, OCMW,
Koninklijk besluit van 7 mei 2015 waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend Koninklijk Besluit 7/5/2015 2015
Omzendbrief van 21 september 2016 over te maken betreffende de ordonnantie van 14 april 2016 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om de verplichting van de borgstelling voor de gemeenteontvangers af te schaffen Omzendbrief 21/9/2016 2016 Financiën, Gemeenten,
Ordonnantie (17 juli 2020) tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet Ordonnantie 17/7/2020 2020 Gemeenten,
Omzendbrief van 29 mei 2019 betreffende de nieuwe regels inzake het toezicht, van toepassing op de OCMW’s en op de verenigingen, zoals bedoeld in Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 Omzendbrief 29/5/2019 2019 OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Omzendbrief van 24 juli 2014 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2015 van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 24/7/2014 2014 Financiën, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 7 maart 2016 betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2015 Omzendbrief 7/3/2016 2016 Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 24 november 2016 betreffende de financiële participaties in ondernemingen en de publieke mandaten in verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ten behoeve van het opstellen van een register van de publieke eenheden in het kader van het ESR 2010 Omzendbrief 24/11/2016 2016 Financiën, OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Omzendbrief technische fiche van 21 november 2016: boekhoudkundige instructies ingevolge de hervorming van de wet van 26 mei 2002 mbt het leefloon Omzendbrief 21/11/2016 2016 Financiën, OCMW,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd Regeringsbesluit 20/10/2005 2005 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit Regeringsbesluit 20/10/2005 2005 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 4 februari 2005 met betrekking tot het financieel beheer van de Gemeentebedrijven. Omzendbrief 4/2/2005 2005 Financiën, Voogdij, Gemeenten, Autonome gemeentebedrijven, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven. Regeringsbesluit 6/11/2003 2003 Financiën, Gemeenten, Autonome gemeentebedrijven, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Koninklijk Besluit 2/8/1990 1990 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Ordonnantie 29/11/2018 2018 Erediensten en vrijzinnigheid, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
10 december 2021 — Ordonnantie betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen Ordonnantie 10/12/2021 2021 Erediensten en vrijzinnigheid, Erediensten en vrijzinnigheid,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende uitvoering van de artikelen 6 en 12 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2014) Regeringsbesluit 24/4/2014 2014 Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 19 maart 2019 betreffende de wijzinging van artikelen 57 en 60 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018. Omzendbrief 19/3/2019 2019 Financiën, Gemeenten,
Besluit van 11 december 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de energienormen die van toepassing zijn op de projecten van werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en OCMW's en die gesubsideerd worden in het kader van artikel 17,4° van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen Regeringsbesluit 11/12/2014 2014 Financiële steun, Gemeenten, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
22 september 2021 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter uitvoering van artikel 21, eerste lid van de Nieuwe gemeentewet en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de eretitels aan de gemeentelijke mandatarissen Regeringsbesluit 22/9/2021 2021 Personeel, Gemeenten,
Gezamenlijke ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie Ordonnantie 16/5/2019 2019 Gemeenten, OCMW, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de niveaus, rangen en graden van het gemeentepersoneel Regeringsbesluit 4/5/2017 2017 Personeel, Gemeenten,
Ministerieel besluit van 15 februari 2006 tot wijziging, in uitvoering van artikel 93 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het formulier van het proces-verbaal van controle van de kas en de boekingen van de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de uitvoeringsregels van dit onderzoek Besluit GGC 15/2/2006 2006 OCMW,
Ministerieel besluit van 26 november 1998, tot vaststelling, in uitvoering van artikel 93 van de organieke wet van 8 juli 1976 beteffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het formulier met toepassing van controle van de kas en de boekingen van de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de uitvoeringsregels van dit onderzoek Ministerieel besluit 26/11/1998 1998 Financiën, Voogdij, OCMW,
Ministerieel besluit van 21 juni 2012 tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratief toezicht Besluit GGC 21/6/2012 2012 Overheidsopdrachten, Financiën, Personeel, Voogdij, OCMW,
Ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie 29/3/2012 2012 Gelijke kansen,
Omzendbrief van 22 december 2015 betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen Omzendbrief 22/12/2015 2015 Financiën, Gemeenten, Erediensten en vrijzinnigheid, Politiezones,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Algemene dotatie aan de gemeenten van 2012 Regeringsbesluit 13/11/2012 2012 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Nieuwe gemeentewet Brusselse editie Wet 24/3/1988 1988 Financiën, Personeel, Voogdij, Gemeenten, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het BHG Ordonnantie 19/7/2007 2007 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het BHG Ordonnantie 19/7/2007 2007 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2011 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de dotatie aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46 bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, voor het jaar 2011 Regeringsbesluit 24/11/2011 2011 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2012 tot toekenning aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de dotatie aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46 bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, voor het jaar 2012 Regeringsbesluit 13/12/2012 2012 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2013 tot toekenning aan een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een bijzonder dotatie bestemd om sommige negatieve gevolgen van de verderling van de algemene dotatie over de gemeenten bij te sturen, voor 2013 Regeringsbesluit 21/11/2013 2013 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 12 december 2013 tot toekenning van een dotatie bestemd om de negatieve uitwerking voor bepaalde gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe Ruimte voor verhoogde ontwikkeling van de huisvesting en renovatie (R.V.O.H.R.) bij te sturen, voor het jaar 2013. Regeringsbesluit 12/12/2013 2013 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 28 november 2013 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de dotatie aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46 bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, voor het jaar 2013. Regeringsbesluit 28/11/2013 2013 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 2013 en tot afhouding van een bedrag ten vordele van de Brusselse Agglomeratie Regeringsbesluit 28/11/2013 2013 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 houdende uitvoering van de artikelen 6, derde lid en 12 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013) Regeringsbesluit 12/12/2013 2013 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 29 januari 2016 betreffende de rapporteringsverplichtingen van de gemeenten in het kader van het budgettaire stabiliteitspact en de ESR-normen Omzendbrief 29/1/2016 2016 Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 19 februari 2016 betreffende de overmaking van de akten van de OCMW’s aan het Verenigd College met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht Omzendbrief 19/2/2016 2016 Voogdij, OCMW,
Omzendbrief van 1 augustus 2018 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2019 en de driejaarlijkse plannen 2019-2020-2021 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 1/8/2018 2018 Financiën, OCMW,
Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen Wet 12/1/1989 1989 Gemeenten, OCMW, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen,
Omzendbrief van 31 januari 2018 betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2017 Omzendbrief 31/1/2018 2018 Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie en aan de Brusselse Agglomeratie van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van 2017 Regeringsbesluit 26/10/2017 2017 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, OCMW,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 tot toekenning aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de dotatie aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46 bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, voor het jaar 2017 Regeringsbesluit 30/11/2017 2017 Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2017 houdende uitvoering van de artikelen 6 en 12 van de ordonnantie van 17 november 2016 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2017) Regeringsbesluit 17/7/2017 2017 Financiën, Gemeenten,
Ordonnantie van 12 juli 2018 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet Ordonnantie 12/7/2018 2018 Gemeenten, OCMW,
Omzendbrief van 20 juli 2018 bettreffende de opmaak van de gementelijke begrotingen voor het dienstjaar 2019 en de driejaarlijkse plannen voor de dienstjaren 2019 tot 2021 Omzendbrief 20/7/2018 2018 Financiën, Gemeenten,
Ordonnantie dd. 22 oktober 2020 aangenomen tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (wijziging van artikel 100) Ordonnantie 22/10/2020 2020
29 oktober 2020 - Ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen Ordonnantie 29/10/2020 2020
Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2012 door de Brusselse instellingen en diensten Koninklijk Besluit 26/3/2014 2014 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, OCMW, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ministerieel besluit van 6 februari 2004 tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven Ministerieel besluit 6/2/2004 2004 Financiën, Autonome gemeentebedrijven,
Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen Ordonnantie 25/4/2019 2019
20 JUNI 2019. — Besluit van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen houdende delegatie van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen Besluit VGC 20/6/2019 2019 Voogdij, OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie om het statutarisering van het personeel Regeringsbesluit 11/7/2013 2013 Financiële steun, Gemeenten, OCMW, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Nieuwe gemeentewet (Brusselse editie) Wet 4/5/2021 2021 Financiën, Personeel, Voogdij, Gemeenten, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
12 juli 2021 - Omzendbrief met betrekking tot het administratief toezicht op de akten van de gemeentelijke vzw's Omzendbrief 12/7/2021 2021 Voogdij, Intercommunales,
Ordonnantie van 8 oktober 2015 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Ordonnantie 29/10/2015 2015 Financiën, OCMW,
Omzendbrief van 5 mei 1998 betreffende de toegang tot de overheidsbetrekkingen voor niet-belgen Omzendbrief 5/5/1998 1998 Personeel, Gemeenten, Intercommunales,
Besluit van het Verenigd College van de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van artikel 110, § 1, 9° van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Besluit GGC 7/5/2020 2020 Overheidsopdrachten, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 2 april 2019 betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2018 van de openbare centra voor maatschappelijke welzijn van het Brussels Hoofdstelijk Gewest Omzendbrief 2/4/2019 2019 Financiën, OCMW,
Omzendbrief van 5 september 2019 betreffende de modaliteiten van verzending van de akten onderworpen aan het administratief toezicht Omzendbrief 5/9/2019 2019 Voogdij, OCMW,
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017 Ordonnantie 27/7/2017 2017 Financiën, Gemeenten, OCMW,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 mei 2015 houdende uitvoering van artikel 10 van de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2015) Regeringsbesluit 21/5/2015 2015 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gedeelte van de algemene dotatie aan de GGC voor 2015 Regeringsbesluit 19/3/2015 2015 Financiële steun, Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2014 - Algemene dotatie aan de gemeenten (2014) Regeringsbesluit 27/11/2014 2014 Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen Ordonnantie 16/5/2019 2019 Gemeenten, OCMW, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen,
Omzendbrief van 7 november 2019 betreffende de samenstelling van de dossiers met de aan het administratief toezicht onderworpen akten van de OCMW's en de verenigingen bedoeld in Hoofdstuk XII van de organieke OCMW-wet inzake overheidsopdrachten, jaarrekeningen en begrotingen Omzendbrief 7/11/2019 2019 Voogdij, OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Omzendbrief van 27 juli 2017 bettreffende de opmaak van de gementelijke begrotingen voor het dienstjaar 2018 Omzendbrief 27/7/2017 2017 Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 1 september 2016 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2017 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 1/9/2016 2016 Financiën, Voogdij, OCMW,
Omzendbrief van 21 januari 2015 betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2014 Omzendbrief 21/1/2015 2015 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010 Koninklijk Besluit 25/4/2014 2014 Financiële steun, Financiën, Politiezones,
Ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten Ordonnantie 5/7/2018 2018 Voogdij, Gemeenten, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen Ordonnantie 14/12/2017 2017 Voogdij, Gemeenten, OCMW, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van 20 december 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen Regeringsbesluit 20/12/2018 2018
Omzendbrief dd. 5 maart 2020 betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2019 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief 5/3/2020 2020 Financiën, OCMW,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2018 houdende uitvoering van de artikelen 6 en 12 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2018) Regeringsbesluit 13/12/2018 2018 Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering tot oprichting van de Gewestelijke Commissie voor de nieuwe gemeentelijke boekhouding Regeringsbesluit 19/7/2017 2017 Financiën, Gemeenten, OCMW,
Omzendbrief van 4 maart betreffende de afsluiting van de rekeningen 2015 voor OCMW Omzendbrief 4/3/2016 2016 OCMW,
OCMW : vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 27 van de organieke wet Besluit GGC 5/3/2020 2020 Overheidsopdrachten, OCMW,
Ordonnantie van 8 mei 2014 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales Ordonnantie 8/5/2014 2014 Voogdij, Intercommunales,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot toekenning aan de gemeenten van een toelage in uitvoerig van artikel 10 van de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het dienstjaar 2014 Regeringsbesluit 24/4/2014 2014 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot toekenning aan de gemeenten van een toelage in uitvoering van de artikels 6 en 12 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het dienstjaar 2014 Regeringsbesluit 24/4/2014 2014 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Omzendbrief van 21 augustus 2013 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2014 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Omzendbrief 21/8/2013 2013 Financiën, Voogdij, OCMW,
Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering- algemene dotatie aan de gemeenten (2011) Regeringsbesluit 24/11/2014 2014 Financiële steun, Financiën, Gemeenten,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart tot bepaling van het informaticaformaat van de begrotingen en rekeningen van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koninklijk Besluit 20/3/2008 2008 Financiën, Voogdij, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2006 betreffende de elektronische verzending van akten van gemeenteoverheden en besluiten van de Regering in het kader van het administratief toezicht. Regeringsbesluit 24/11/2006 2006 Voogdij, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Ministerieel besluit 25/10/2005 2005 Financiën, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Lokaal personeel | Eenmalige premie 2020 Omzendbrief 3/11/2020 2020 Personeel, Gemeenten, OCMW, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Lokaal personeel | Eenmalige premie 2020 | Regeringsbesluit Omzendbrief 7/12/2020 2020 Personeel, Gemeenten, OCMW, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Omzendbrief van 3 mei 2016 betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen Omzendbrief 3/5/2016 2016 Financiële steun, Financiën, OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Omzendbrief van 11 mei 2016 betreffende een herinnering aan de procedure inzake de toezending van de driemaandelijkse rapportering en de jaarrekeningen in een digitaal formaat Omzendbrief 11/5/2016 2016 Financiën, Voogdij, OCMW,
Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten Ordonnantie 8/5/2014 2014 Overheidsopdrachten, Gemeenten, OCMW, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 tot uitvoering van artikel 22, § 1, 11°, van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen Regeringsbesluit 8/5/2014 2014 Financiële steun, Gemeenten, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de opname van milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten Ordonnantie 8/5/2014 2014 Overheidsopdrachten, Gemeenten, OCMW, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Autonome gemeentebedrijven, Politiezones, De Berg van Barmhartigheid, De verenigingen Hoofdstuk XII, De openbare IRIS-ziekenhuisverenigingen, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen. Ordonnantie 16/7/1998 1998 Financiële steun, Gemeenten, OCMW, Erediensten en vrijzinnigheid, Intercommunales, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en van de investeringsprojecten die in aanmerking kunnen komen voor verhoogde subsidiëringspercentages, [in toepassing van artikelen 14, 28 en 29 van de ordonnantie] van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen Regeringsbesluit 16/7/1998 1998 Financiële steun, Gemeenten, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 2008 tot vaststelling van de lijst van niet-subsidieerbare posten in de bedragen van de subsidieerbare investeringen in toepassing van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen Regeringsbesluit 10/7/2008 2008 Financiële steun, Gemeenten, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,
Ministerieel besluit van 1 april 2011 tot vaststelling van de formulieren die bij de dossiers gevoegd moeten worden voor de aanvragen om principiële instemming voor de toekenning van subsidie, de aanvragen om toekenning van subsidie en de eindafrekening van de werken bedoeld in artikel 17, 4°, van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen Ministerieel besluit 1/4/2011 2011 Financiële steun, Gemeenten, OCMW, Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe,