U bent hier: Home / Thema / Verkiezingen / Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Om de zes jaar organiseert het Bestuur Plaatselijke Besturen gemeenteraadsverkiezingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten.

In 2001 werd de bevoegdheid voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen overgedragen van de federale overheid naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij de voorbereiding en het verloop spelen diverse elementen een rol:

  • De Directie Juridische Zaken van het Bestuur Plaatselijke Besturen (BPB) is verantwoordelijk voor de opstelling en wijziging van alle verordenende teksten, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek tot de omzendbrieven. Bedoeling is om de toepasselijke regels zo veel mogelijk te laten overeenstemmen (ongeacht het type verkiezingen) om verwarring bij de kiezers te vermijden en om de taak van de gemeenten, die belast zijn met de praktische organisatie van alle stemmingen, te vergemakkelijken.
  • De Algemene Directie van het BPB volgt de technologische ontwikkelingen inzake elektronisch stemmen continu op.
  • In de periode voor de verkiezingen wordt een ad-hoccel opgericht, die instaat voor het uitwerken van een communicatiecampagne naar de burgers, het beheer van de verkiezingswebsite, het beantwoorden van vragen van surfers, de coördinatie van de logistieke aspecten van de verkiezingen (materiaal, stembussen, stemopneming) en de organisatie van de verkiezingsavond.
  • Het Rechtscollege – samengesteld uit negen leden die zijn aangeduid door het Brussels Parlement – is belast met de validatie van de verkiezingen en de behandeling van electorale geschillen.