U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Werken en investeringen

Werken en investeringen

Het Gewest moedigt de plaatselijke overheden aan om openbare werken en investeringen te realiseren door ze driejaarlijkse subsidies toe te kennen. Deze subsidies (beheerd en gecontroleerd door Brussel Plaatselijke Besturen – Directie van Investeringen) dragen bij tot verbetering van de levenskwaliteit van de Brusselaars.

Het Gewest subsidieert projecten die vooral mikken op renovatie van gebouwen, wegen, voetpaden en openbare parken. Het kan ook werken subsidiëren met betrekking tot verbetering van de veiligheid in de stad, of werken voor rationeel energiegebruik in woongelegenheid of administratieve gebouwen die aan gemeenten of OCMW's toebehoren.

De plaatselijke besturen dienen hiertoe een driejaarlijks investeringsprogramma (DIP) voor een periode van drie jaar in bij de Directie.

De Directie subsidieert de projecten die passen in het raam van dit driejaarlijkse programma, via:

•    een driejaarlijkse investeringsdotatie (DID) van 17,5 miljoen euro (70% van de enveloppe), verdeeld over de 19 gemeenten volgens hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten;
 
•    een driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie (DOD) van 7,5 miljoen euro (30% van de enveloppe), verdeeld over de gemeenten voor projecten die bijdragen tot de uitvoering van prioritaire beleidslijnen van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) en die van gewestelijk belang zijn.

Spaarzaam omgaan met energie is voor de regering de prioriteit van de driejarige periode 2019-2021.

 

Meer weten:

- DID 2019-2021 per gemeente (.xls)     
- DID 2016-2018 per gemeente (.xls)
- DID 2013-2015 per gemeente (.xls)

- Lijst van gemeenten die recht hebben op het verhoogde percentage van 90% (.xls)

- Toegangsformulieren en checklists

 

Wettelijke grondslag :

Gecoordineerde tekst (wijzigingen van de Ordonnantie van 20.07.2016 inbegrepen)

- Ordonnantie van 16.07.1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen
 

Besluiten :

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.7.2018 tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen.

- Besluit van 22.04.1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut +  Omzendbrief van 11.06.1999 "Oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut "(ordonnantie van 16.07.1998)
 

 

Meer informatie ?
·  Informatie sessie van 22 januari 2019 (PowerPoint) 
·  Vademecum (Pdf)

 

 

Laatste wijziging: 21-01-2019 10:49