U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Specifieke subsidies aan de gemeenten

Specifieke subsidies aan de gemeenten

De Directie Gesubsidieerde Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen kent diverse soorten facultatieve subsidies toe aan de gemeenten, in het raam van steun aan de financiering van het personeel van de plaatselijke besturen.

Zo vormen de subsidies voor herwaardering van de loonschalen een geweststeun voor de gemeenten, OCMW's en openbare ziekenhuizen. Ze maken de financiering mogelijk van loonsverhogingen die voortvloeien uit sectorakkoorden.

Het Gewest investeert ook in werkgelegenheid voor laaggeschoolde jongeren. Het financiert de samenwerkingsakkoorden die de Brusselse gemeenten en de Centra voor Deeltijds Onderwijs en Vorming (CDOV) aangaan om jongeren te integreren in de arbeidsmarkt.