U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren / Projectoproep Driejarige periode 2018-2020

Projectoproep Driejarige periode 2018-2020

 

driejarig plan voor sportinvesteringen

 

 

Toekenningsprocedure

 

 

  • voor elk project, een naar behoren ingevulde projectfiche (bijlage F);
  • een technische fiche betreffende de huidige toestand van de betrokken infrastructuur (bijlage G);
  • een technische fiche betreffende de geplande evolutie naar aanleiding van de voorgestelde werken, ook vanuit het standpunt van de gendergelijkheid en de toegankelijkheid van de infrastructuur (specifieke analyse voor de personen met een handicap - bijlage H);
  • het driejarig plan voor sportinvesteringen (DPSI - bijlage B);
  • de impactanalyse betreffende de gendergelijkheid (bijlage C);
  • de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen of een beslissing van het bevoegde orgaan die het DPSI en de projecten goedkeurt.

Elke andere beslissing die de regering zou kunnen interesseren in het kader van de subsidieaanvraag mag ook bezorgd worden.

 

Subsidiëringspercentage

 

Er wordt een basissubsidiëringspercentage van 50% toegepast. Er kunnen bijkomende criteria voor de vermeerdering van dat percentage toegepast worden om een hoger subsidiëringspercentage te verkrijgen. De cumul van deze percentages mag niet meer dan 100% van de subsidieerbare som bedragen.

 

Bijlagen