U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren

Gemeentelijke sportinfrastructuren

Sinds de laatste staatshervorming is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om tegemoet te komen in de financiering van projecten inzake gemeentelijke sportinfrastructuren

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is sport een maatschappelijke uitdaging. Sport is bevorderlijk voor het aanknopen van sociale contacten, het bijeenbrengen van mensen, voor de opvoeding en de persoonlijke ontwikkeling. Sport draagt bij tot een goede algemene gezondheid, verhoogt het zelfvertrouwen en belichaamt talrijke waarden die van essentieel belang zijn voor het leven in de maatschappij. De beoefening van sport, individueel of in groep, moet voor het individu in de hedendaagse maatschappij uitgroeien tot een recht.

Zo zet de regering haar beleid voort om de gemeentelijke sportinfrastructuren te optimaliseren via de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in dat domein. Om sportbeoefening mogelijk te maken die voor iedereen toegankelijk is, worden de gesubsidieerde projecten geselecteerd op basis van criteria zoals de toegankelijkheid voor personen met een handicap, de inachtneming van de genderdimensie en de energieprestaties van de infrastructuren of ook nog de mogelijkheid om tijdblokken te reserveren voor bejaarden.

De concrete uitvoering ervan zal vorm vinden in de publicatie van twee projectoproepen; de eerste oproep is gewijd aan de "klassieke" sportinfrastructuren (gebouwen, terreinen, enz.) en beslaat de driejarige periode 2018-2020, en de tweede, die jaarlijks terugkomt, is gewijd aan de buurtinfrastructuren.

Voor welke investeringen?

De investeringen die in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden zijn:

1.            de bouw, uitbreiding, renovatie en verwerving van sportvelden in open lucht, zwembaden, sportzalen of spelinfrastructuur voor sportinitiatie;

2.            de bouw, uitbreiding, renovatie en verwerving van gebouwen die daartoe onmisbaar zijn (kleedkamers, douche- en opslagruimten, tribunes en staanplaatsen, kantines enzovoort);

3. d        e aanleg, uitbreiding en renovatie van de omgeving (verlichting, omheining enz.);

4.            de verwerving van de voor de werking van de infrastructuur noodzakelijke basissportuitrusting;

5.            de verwezenlijking van technische installaties die verband houden met de veiligheid, de informatie en de toegankelijkheid voor de gebruikers, met name de personen met een beperkte mobiliteit;

6.            de studiekosten, de kosten voor het bouwrijp maken of voor technische proeven die werkelijk uitgevoerd zijn en die een noodzakelijke voorwaarde waren voor voornoemde investeringen;

7.            of ook nog de bouw of de renovatie van gemeentelijke buurtsportinfrastructuren (fitnesstoestellen in de parken, gezondheidsparcours, joggingparcours, petanquebanen, multisportvelden, enz.).

 

Waarschuwing!

Wat sport betreft blijven de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap de referentieoverheden in België.

In Brussel worden deze gemeenschapsbevoegdheden uitgeoefend door:

  1. de VGC - Vlaamse GemeenschapsCommissie (bevordering van sportactiviteiten, subsidies en steun voor sportclubs/verenigingen, subsidies en steun voor projecten en infrastructuren) voor de Nederlandstalige inwoners en instellingen (onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap);
  2. de CoCoF - Commission Communautaire Française (bevordering van sportactiviteiten, subsidies aan sportclubs, subsidies voor privé-infrastructuren) voor Franstalige inwoners en instellingen.

De subsidies voor de sportinfrastructuren en de privé-verenigingen worden dus niet gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Meer informatie ?

 

- Fotoverslag van de verwezenlijkingen "Proxi 2015"
- Fotoverslag van de verwezenlijkingen "Proxi 2016 - 2017"

- Syntheseverslag 2018 
- Syntheseverslag 2017
- Syntheseverslag 2016
- Syntheseverslag 2015

 

Contact

sportinfra@gob.brussels


Wettelijke basis

1. Ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren.

2. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de wijze van toekenning van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren.

3. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur.