U bent hier: Home / Thema / Personeel / Database Clio

Database CLIO

CLIO is een tool om gegevens te bekomen over het personeelsbeheer van de plaatselijke besturen.

Die gegevens hebben betrekking op:

  • de loopbaan van een ambtenaar (rekrutering, benoeming, promotie, verandering van niveau, tuchtsanctie, mobiliteit, loopbaanonderbreking enz.) ;
  • de financiële ontwikkeling (loonschalen, premies, vakantiegeld, diverse uitkeringen);
  • de gemeentelijke mandatarissen (bv. lijst waarop de mandataris is verkozen, verklaring van taalaanhorigheid).

Dankzij deze informatie zal het BPB niet langer de plaatselijke besturen moeten vragen naar gegevens over de situatie van hun personeel en zal het in het kader van het financieel toezicht en het toezicht op het personeel over geactualiseerde kwartaalgegevens beschikken. Het BPB zal kunnen voldoen aan de statistische en documentaire behoeften, alsook de antwoorden op de parlementaire vragen en de voorbereiding van de sectorakkoorden verbeteren.

CLIO zal ook gebruikt worden om de toekenning van toelagen ter ondersteuning van het personeel van de plaatselijke besturen te vergemakkelijken, zoals de herwaardering van de loonschalen of de levensduurtepremie.

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23/12/2016 betreffende de toezending door de gemeenten van gegevens over het gemeentepersoneel en de lokale mandatarissen aan de  toezichthoudende overheid (BS 21/02/2017)

- Omzendbrief CLIO van 13/02/2014

- Technische rechtlijnen betreffende de inzameling van gegevens over de Mandatarissen en de Human Resources van de Plaatselijke Besturen

- Powerpointpresentatie (technische) - infosessie van 02/04/2014