U bent hier: Home / Thema / Personeel / Burgerlijke eretekens & eervolle onderscheidingen

Burgerlijke eretekens & eervolle onderscheidingen

Burgerlijke eretekens (administratie)

Het burgerlijk ereteken werd ingevoerd door het Koninklijk Besluit van 21 juli 1867. Dit besluit werd aangevuld met het koninklijk besluit van 15 januari 1885, dat het ereteken uitbreidt naar de civiele functies van de administratie. Dit ereteken is met name bedoeld om de aan het land bewezen diensten te belonen na een lange (25 à 35 jaar) en verdienstelijke loopbaan bij de lokale, provinciale of nationale administratie.

Het burgerlijk ereteken voor een lange en verdienstelijke loopbaan bij de administratie wordt toegekend onder verschillende vormen:

1) Burgerlijk Kruis

Het Burgerlijk Kruis wordt toegekend na 35 jaar dienst.

De onderscheiding heeft de vorm van een wit geëmailleerd Maltezer kruis met in het midden een inzet waarop het monogram van Koning Leopold I afgebeeld staat.

  

 

    Burgerlijk Kruis 1ste klas (verguld)
 

 

 

 

  Burgerlijk Kruis 2de klas (verzilverd)


2) Burgerlijke Medaille

De Burgerlijke Medaille wordt toegekend ter gelegenheid van 25 jaar dienst.

Het onderscheidingsteken is een afgietsel van het Burgerlijk kruis in reliëf op een enigszins achthoekige ondergrond. De medaille 1ste klas is verguld, die van 2de klas is verzilverd en die van 3de klas is bronskleurig.

 

  Burgerlijke Medaille
1ste klas (verguld)

 

 

 

Burgerlijke Medaille – 2de klas (verzilverd)

Burgerlijke medaille – 3de klas (bronskleurig)
 

Administratieve toekenningsprocedure:

 1. Indiening door een Brusselse gemeente / OCMW van het voorstel tot burgerlijk ereteken voor een personeelslid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 2. De GOB onderzoekt de voorstellen, werkt de ontwerpen van koninklijke besluiten uit en bezorgt ze aan de FOD Kanselarij.
 1. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister analyseert de ontwerpen van koninklijke besluiten en bezorgt ze aan de Koning voor ondertekening.
 2. De GOB maakt de diploma’s op die bij de eretekens horen en legt ze ter ondertekening voor aan de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of aan de leden van het verenigd college belast met de bijstand aan personen (voor de OCMW’s).
 3. De Brusselse gemeente / het OCMW ontvangt de diploma’s van de GOB.
 4. Het Koninklijk Besluit houdende toekenning wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (facultatief).


Wettelijke referenties:

De federale minister van Buitenlandse Zaken is bevoegd voor de wet- en regelgeving betreffende de burgerlijke eretekens.

Eervolle onderscheidingen in de nationale ordes

De nationale ordes worden bij koninklijk besluit toegekend op vaste data:

 • op 8 april, de verjaardag van Koning Albert I
 • op 15 november, naar aanleiding van het feest van de dynastie
 • en in sommige gevallen op 21 juli, de nationale feestdag, om de aan België bewezen verdienstelijke diensten te eren op basis van de leeftijd en de loopbaan van de begunstigde.


De rangorde van de drie in België bestaande nationale rangordes is de volgende:

•    de Leopoldsorde – wet van 11 juli 1832

De Leopoldsorde werd ingevoerd bij wet van 11 juli 1832, aangevuld door de wet van 28 december 1838 en de koninklijke besluiten van 3 augustus 1832 en 16 mei 1839.

Het is de eerste Ridderorde in België, zowel in belangrijkheid als in anciënniteit.

In de regel wordt ze toegekend aan diegenen die, vanuit een zekere positie, een lange loopbaan opgebouwd hebben of kunnen terugblikken op een uitzonderlijke verdienste.

•    de Kroonorde – Decreten van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898

De Kroonorde werd ingevoerd bij de decreten van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898.
Ze wordt toegekend voor artistieke, letterkundige en wetenschappelijke verdiensten, in de hogere commerciële en industriële sferen of voor aan het land bewezen diensten.

•    de Orde van Leopold II -  decreet van 24 augustus 1900.

De Orde van Leopold II werd ingevoerd bij decreet van 24 augustus 1900.

Ze werd in 1908 opgenomen in het Belgische systeem van ordes en eretekens.

Ze wordt toegekend voor diensten aan de Koning of aan het koningshuis of als beloning voor een aantal jaren dienst.

Rangorde en hiërarchie

 • Grootlint in de Leopoldsorde
   
 • Grootkruis:
  Orde van Leopold II - Kroonorde
   
 • Grootofficier:
  Orde van Leopold II - Kroonorde - Leopoldsorde
   
 • Commandeur:
  Orde van Leopold II - Kroonorde - Leopoldsorde
   
 • Officier:
  Orde van Leopold II - Kroonorde - Leopoldsorde
   
 • Ridder:
  Orde van Leopold II – Kroonorde - Leopoldsorde
   
 • Zilveren Palmen – Gouden Palmen:
  Kroonorde
   
 • Bronzen Medaille – Zilveren Medaille – Gouden Medaille
  Orde van Leopold II - Kroonorde


Zie de foto’s van de eervolle onderscheidingen (FOD Buitenlandse Zaken – Dienst Nationale Ordes)


Administratieve toekenningsprocedure:

 1. Indiening door een Brusselse gemeente / OCMW van het voorstel tot eervolle onderscheiding voor een personeelslid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 2. De GOB onderzoekt het voorstel en legt het ter ondertekening voor aan de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering of aan de leden van het verenigd college belast met de bijstand aan personen.
 3. De GOB maakt de ontwerpen van koninklijke besluiten en borderellen op en bezorgt het dossier aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
 4. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister analyseert de ontwerpen van koninklijke besluiten en bezorgt ze aan de Koning voor ondertekening.
 5. De GOB ontvangt de koninklijke besluiten en borderellen. Hij bezorgt dan de koninklijke besluiten aan de FOD Buitenlandse Zaken.
 6. De FOD Buitenlandse Zaken maakt de brevetten op ter bevestiging van de toegekende onderscheidingen en bezorgt ze aan de GOB.
 7. De Brusselse gemeente / het OCMW ontvangt de brevetten van de GOB.
 8. Het Koninklijk Besluit houdende toekenning wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
   

Wettelijke referenties:

De federale minister van Buitenlandse Zaken is bevoegd voor de wet- en regelgeving betreffende de eervolle onderscheidingen.


1.    Wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Ordes (BS 24/10/2006);
2.    Koninklijk Besluit van 13 oktober 2006  tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Ordes (BS 24/10/2006);
3.    Omzendbrief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 november 2008 betreffende de onderscheidingen.