U bent hier: Home / Thema / Personeel / Besluiten 2017 betreffende het gemeentepersoneel

Besluiten 2017 betreffende het gemeentepersoneel

In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2017 werden zes besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gepubliceerd, betreffende het gemeentepersoneel.

Het besluit van 4 mei 2017, houdende uitvoering van artikel 70, § 2 en 7, van de Nieuwe Gemeentewet, bevat de bepalingen met betrekking tot de evaluatie van de wettelijke graden. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2018.

De overige besluiten, van dezelfde datum, werden genomen tot uitvoering van de artikelen 145, § 5, en 145, bis, § 5, van de Nieuwe Gemeentewet, en hebben betrekking op de volgende materies :

-          de opleiding ;

-          de bezoldigingsregeling en de weddeschalen;

-          de evaluatie;

-          de niveaus, rangen en graden;

-          de aanwerving, bevordering en interne mobiliteit.


Het besluit betreffende de opleiding treedt in werking op 1 juli 2017, met uitzondering van de artikelen 3 en 8, die in werking treden op 30 juni 2018.

Het besluit betreffende de bezoldigingsregeling en de weddeschalen treedt in werking op 30 juni 2020.

De overige besluiten treden in werking op 30 juni 2018.

In een brief van 5 mei 2017 werd aan de gemeenten gevraagd om de vragen met betrekking tot de implementatie van deze besluiten aan BPL op te sturen. Veel van deze vragen vereisten verder overleg met de gemeenten en de syndicaten. Daarom werd er beslist een Opvolgingscomité op te richten binnen de schoot van het Comité C. Dit opvolgingscomité bestaat uit technici van de verschillende afvaardigingen binnen het Comité C. De bedoeling was om via informatiefiches bestemd voor de gemeenten, een éénduidige toepassing van de besluiten te garanderen. Deze methode van informatiefiches werd ook gebruikt tijdens de implementatie van het Sociaal Handvest. Elke fiche beschrijft een probleem en geeft een oplossing voor één of meerdere punten van een bepaald besluit.

-               Informatiefiche nr.1: geldelijk statuut

-               Informatiefiche nr.2: evaluatie

-               Informatiefiche nr.3: opleiding

-               Informatiefiche nr.4: niveaus, rangen en graden 

-               Informatiefiche nr.5: aanwerving

Brussel Plaatselijke Besturen houdt zich ter beschikking om vragen hieromtrent te beantwoorden. Deze vragen kunnen gestuurd worden naar de Directie Lokaal Personeel op het volgende adres bpb.lokpers@gob.brussels.