U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten

Welkom!

Net als particulieren hebben ook plaatselijke besturen behoeften en moeten ze de beste manier kiezen om daaraan te voldoen (de eigen middelen aanspreken of uitbesteden, desgevallend door contracten te sluiten).

Hoewel deze contractuele activiteit meestal via de gewoonlijke overeenkomsten uit het privaatrecht verloopt (aan- of verkopen van gebouwen, huurovereenkomsten, ...), zijn er ook administratiefrechtelijke overeenkomsten. In die laatste categorie overeenkomsten vinden we concessies voor de bezetting van openbaar domein, concessieovereenkomsten voor dienstverlening en vooral overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, waarvoor er een minutieus uitgewerkte regelgeving bestaat. Een greep uit de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: de bouw van een cultureel centrum, de aankoop van voertuigen en brandstof, schoonmaakdiensten en het onderhoud van de technische installaties in gebouwen, de uitbating van een gemeentelijk zwembad.

In dit deel van de website van Brussel Plaatselijke Besturen is informatie te vinden over de regels die van toepassing zijn voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor de plaatselijke besturen en bepaalde Brusselse plaatselijke instellingen (nieuws, focusberichten en andere algemene informatie), een beschrijving van de rol die de directie Lokale Overheidsopdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen speelt op dit vlak (controle, advies en ondersteuning, opleiding, deelname aan technische werkgroepen en aan de hervorming van de regelgeving) alsook de informatie meegedeeld door de werk- en informatiegroep over overheidsopdrachten, die de (onder andere financiële) steun geniet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We moeten hierbij wel verduidelijken dat we hier hoofdzakelijk verwijzen naar de regelgeving die van toepassing is op de klassieke sectoren, en dat er, behalve bij uitzondering, niet gesproken wordt over de regelgeving die van toepassing is op de speciale sectoren en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.