U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / WIG OO / Modellen

Modellen

Modellen door de gemeente Oudergem opgemaakt - Wet van 17 juni 2016.

Om er goed gebruik van te maken, volgen hieronder enkele belangrijke aanwijzingen:

  • Deze bestekken moeten gezien worden als een werk- of reflectiebasis voor u (het is gemakkelijker om te werken op een ‘sneuveltekst’ dan om van nul te beginnen).
  • De teksten zijn niet gelezen of goedgekeurd door de voogdijoverheid.
  • In de gemeente Oudergem is de richtlijn aangenomen om offertes die op bestekken gebaseerd zijn te eisen voor elke opdracht van beperkte waarde boven 8.500 euro.
  • De bestekken van de opdrachten van beperkte waarde bevatten sommige bepalingen afkomstig uit de algemene uitvoeringsregels; het betreft een keuze waarvan u uiteraard kunt afwijken.
  • U zult vaststellen dat de bestekken diverse herzieningsclausules bevatten om de opdrachten en hun uitvoeringsincidenten te omkaderen.
  • Deze bepalingen zijn opgesteld in samenwerking met mr. Renaud Simar van het kabinet Elegis (hij is coauteur van referentiewerken zoals “Le contrat d’entreprise – Chronique de jurisprudence 2001-2011”, bij Larcier en “La responsabilité des professionnels de la construction”, bij Kluwer).
  • Niet alle denkbare herzieningsclausules zijn opgenomen. Deze vormen immers een ‘toolbox’, wat ertoe leidt dat een bestek vaak maatwerk is.

Het lijdt geen twijfel dat deze modellen nog zwakke plekken vertonen en dat uw ervaring voldoende doorgedreven is om opmerkingen te kunnen formuleren of suggesties te doen. U kunt ze ons bezorgen op de volgende e-mailadressen: eschoonbroodt@auderghem.brussels of tmoreaux@auderghem.irisnet.be.

01 FR - TRAVAUX - Procédure Ouverte
01 NL - WERKEN - Openbare procedure
02 FR - FOURNITURES - Procédure négociée directe avec publication préalable
02 NL - LEVERINGEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
03 FR - SERVICES - Procédure négociée directe avec publication préalable
03 NL - DIENSTEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
04 FR - TRAVAUX - Procédure négociée directe avec publication préalable
04 NL - WERKEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
05 FR - FOURNITURES - Procédure négociée sans publication préalable
05 NL - LEVERINGEN - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
06 FR - SERVICES - Procédure négociée sans publication préalable
06 NL - DIENSTEN - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
07 FR - TRAVAUX - Procédure négociée sans publication préalable
07 NL - WERKEN - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
08 FR - FOURNITURES - Marché de faible montant
08 NL - LEVERINGEN - Overheidsopdracht van beperkte waarde
09 FR - SERVICES - Marché de faible montant
09 NL - DIENSTEN - Overheidsopdracht van beperkte waarde
10 FR - TRAVAUX - Marché de faible montant
10 NL - WERKEN - Overheidsopdracht van beperkte waarde

Modellen door de gemeente Elsene opgemaakt - Wet van 15 juni 2006.