U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Het schepencollege

Het schepencollege

Het parcours van de akte onderworpen aan het gezag van het schepencollege kan samengevat worden door de volgende tabel : 

Termijnen

Beslissing

20 dagen

Verzending van de akte aan het schepencollege.

30 dagen

Notificatie door het schepencollege van de schorsing aan het OCMW.

"zonder termijn"

Notificatie door het OCMW van de intrekking van de beslissing aan het schepencollege en aan het verenigd college.

100 dagen

Notificatie door het OCMW van de handhaving van de beslissing aan het schepencollege en aan het verenigd college.
Bij ontstentenis : automatische vernietiging van de geschorste akte.

40 dagen

Notificatie door het verenigd college van de vernietiging aan het OCMW.
Na het verstrijken van de termijn van 40 dagen : de schorsing wordt opgeheven.