U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Geldende wetgeving

Geldende wetgeving

Sinds 30 juni 2017
 • Overheidsopdrachten
  • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten

Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

 • Wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

 • Concessieovereenkomsten
  • Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Koninklijk besluit van 25 juni 2017  betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

 • Motivering, informatie en rechtsmiddelen
  • Wet van 17 juni 2013  betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 

Van 1 juli 2013 tot 29 juni 2017
 • Overheidsopdrachten en concessies
  • Wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 

Koninklijk besluit van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren 

Koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

 • Wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

 • Motivering, informatie en rechtsmiddelen
  • Wet van 17 juni 2013  betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 

De vastlegging van het juridisch kader van deze reglementering is een federale materie gebleven.

Bovenvermelde teksten zijn raadpleegbaar op http://www.publicprocurement.be/nl