Thema
U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Beslissingen van gemeenten inzake overheidsopdrachten: door te zenden documenten aan de Regering
U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Beslissingen van gemeenten inzake overheidsopdrachten: door te zenden documenten aan de Regering

Beslissingen van gemeenten inzake overheidsopdrachten: door te zenden documenten aan de Regering

De documenten worden doorgezonden in de ta(a)l(en) waarin ze werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

 • Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht (inclusief ingeval van wijziging):
 • de gemotiveerde beslissing
 • de opdrachtdocumenten
 • gunning van de opdracht, inclusief de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers:
 • als er een of meerdere voorafgaande en aparte fasen geweest zijn van selectie / dialoog / onderhandeling met vermindering van het aantal te onderhandelen offertes: naargelang het geval:
 • de gemotiveerde beslissing van de selectie van de kandidaten en/of het sluiten van de fase van de dialoog en/of de vermindering van het aantal te onderhandelen offertes;
 • in voorkomend geval, het analyserapport van de deelnemingsaanvragen / oplossingsvoorstellen / initiële of tussentijdse offertes;
 • de belangrijkste documenten van deze fase van de plaatsingsprocedure , met name deze die toelaten om elke genomen beslissing (verificaties inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie, eventuele vermindering van het aantal bekwame kandidaten, oplossingsvoorstellen, offertes, …) te rechtvaardigen;
 • als de gunning van de opdracht in een enkele fase heeft plaatsgevonden:
 • de gemotiveerde gunningsbeslissing;
 • in voorkomend geval, het proces-verbaal van de opening van de offertes en het analyserapport van de offertes;
 • de belangrijkste documenten van deze fase van de plaatsingsprocedure , met name deze die toelaten om elke genomen beslissing (verificaties inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie, offertes, …) te rechtvaardigen;