U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten / Deelname aan technische werkgroepen

Deelname aan technische werkgroepen

Meerdere leden van de directie Lokale Overheidsopdrachten nemen deel aan technische werkgroepen die van dichtbij of veraf te maken hebben met de regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

In dit opzicht kunnen we de volgende voorbeelden aanhalen:

  • Het Brussels netwerk van gewestelijke overheidsaankopers: het betreft een werkgroep in de overheidsopdrachtsector, die openstaat voor de gewestelijke overheidsspelers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als doel heeft goede praktijken, kennis en ervaring onderling te delen tussen overheidsaankopers, in het kader van de wettelijke voorschriften en de behandeling van overheidsopdrachtdossiers.
 
  • De werkgroep ‘Strijd tegen sociale dumping’ en ‘Sociale clausules’: deze groep bestaat uit leden van het Prijzenobservatorium voor overheidsopdrachten, personeelsleden van de GOB en bepaalde sociale gesprekspartners en andere organisaties, naargelang de thema’s die aan bod komen. Samen hebben zij de opdracht aan de regering en aan de sociale gesprekspartners een reeks denksporen en aanbevelingen voor te leggen, met als doel:
  • bij de aanbestedende overheden een geheel aan goede praktijken te ontwikkelen bij de keuze van procedures, de vorm van de opdracht, de keuze van de gunningscriteria, de omkadering van de onderaanneming, de opname van specifieke sociale en milieuclausules, enz.;
  • vernieuwende criteria uit te werken inzake economische en financiële draagkracht, om zo inschrijvende ondernemingen die aanzienlijke risico’s met zich meebrengen eruit te kunnen halen;
  • specifieke procedures in te voeren voor de opvolging van overheidsopdrachten waarbij regelmatige controles worden opgelegd, alsook nuttige samenwerkingsverbanden met de diensten die sociale en fiscale fraude bestrijden;
  • een Brussels zakboekje van dienstverleners samen te stellen in het kader van bepaalde opdrachten, op basis van een centralisering van de attesten van goede uitvoering van de aanbestedende overheden;
  • te bekijken of het wenselijk is een interfederaal/intergewestelijk platform op te richten voor het delen van prijsgegevens inzake overheidsopdrachten.

 

  • Werkgroep voor het updaten van het typebestek TB 2015: Op initiatief van Brussel Mobiliteit heeft deze werkgroep onder meer als doel het TB 2015 aan te passen om rekening te houden met de wijzigingen aangebracht aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten door de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.