U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten / Toezicht op de wettigheid op de aktes

Controle van de aktes inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

De basisopdracht van de leden van de directie Lokale Overheidsopdrachten houdt verband met het controleren van de aktes van de plaatselijke besturen (hoofdzakelijk de gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meergemeentelijke politiezones, intercommunales en hun dochterondernemingen, autonome gemeentebedrijven en hun dochterondernemingen, gemeentelijke of meergemeentelijke vzw’s) op het vlak van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, in het kader van het administratief toezicht dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitoefenen.

Deze controle beoogt na te gaan of de aktes in kwestie overeenstemmen met de wet en of ze het algemene belang niet schaden.

De controle kan worden uitgeoefend op alle aktes van plaatselijke besturen die onderworpen zijn aan het administratief toezicht door de regering, maar slechts bepaalde aktes moeten verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd worden.

Het type uit te oefenen toezicht (algemeen of ter goedkeuring) hangt overigens af van het plaatselijke bestuur en de beslissing in kwestie.