U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten / Advies/begeleiding/ondersteuning

Advies/begeleiding/ondersteuning

Een van de opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten is advies, begeleiding en ondersteuning bieden inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten ten voordele van de plaatselijke besturen alsook andere gewestelijke diensten en instellingen, op hun uitdrukkelijke vraag.

Dit kan diverse vormen aannemen, van een simpel antwoord via de telefoon tot juridische en technische begeleiding in het kader van een project dat het sluiten van een of meerdere overheidsopdrachten en/of concessieovereenkomsten vereist.

Deze rol is ook voor het eerst erkend in de gewestelijke omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht op de aktes van gemeentelijke overheden. De rol is overigens al meerdere jaren als strategische doelstelling opgenomen in de operationele plannen van de directie Lokale Overheidsopdrachten.

Tot slot wordt om de zes jaar een van de leden van de directie Lokale Overheidsopdrachten aangewezen om deel uit te maken van het team belast met de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen als adviseur voor de plaatsing en uitvoeringsopvolging van de overheidsopdrachten die in dit kader gesloten moeten worden.