U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten

Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten

De leden van de directie Lokale Overheidsopdrachten hebben verschillende rollen. Hun basisopdracht bestaat erin de aktes te controleren van de plaatselijke besturen (hoofdzakelijk de gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meergemeentelijke politiezones, intercommunales en hun dochterondernemingen, autonome gemeentebedrijven en hun dochterondernemingen, gemeentelijke of meergemeentelijke vzw’s) op het vlak van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in het kader van het administratief toezicht dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitoefent. Daarnaast nemen ze, inzake dezelfde materie, de volgende rollen op zich: