U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / Overheidsopdrachten: Nieuws van 22 april 2020

Overheidsopdrachten: Nieuws van 22 april 2020

Beheer van de COVID-19-crisis : gevolgen voor de overheidsopdrachten. Aanbevelingen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de Brusselse aanbestedende overheden
Beheer van de COVID-19-crisis : gevolgen voor de overheidsopdrachten. Aanbevelingen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de Brusselse aanbestedende overheden

 

Op 9 april 2020 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal aanbevelingen goedgekeurd betreffende de gevolgen van de naar aanleiding van COVID-19 genomen gezondheidsmaatregelen voor de overheidsopdrachten die door de Brusselse aanbestedende overheden al geplaatst zijn of nog geplaatst moeten worden.

 

De nota die deze aanbevelingen opneemt is als volgt gestructureerd:

 

  1. Algemene doelstellingen
  2. Impact op de overheidsopdrachten
  1. In de fase van de plaatsing
  2. In de uitvoeringsfase

2.1. De gezondheidscrisis heeft geen impact op de uitvoering van de opdracht

2.2. De gezondheidscrisis heeft een kleine impact, maar het is wel nodig om de termijnen aan te passen en een regeling te treffen in verband met de boetes en straffen

a) De aanpassing van de termijnen

  • Hetzij op initiatief van de aanbestedende overheid
  • Hetzij op initiatief van de opdrachtnemer

b) Vertragingsboetes en andere straffen

2.3. De gezondheidscrisis heeft een grote weerslag die een opschorting van de opdracht verantwoordt

  •  Hetzij op initiatief van de aanbestedende overheid
  1. Uw bestek bevat een herzieningsclausule op grond van artikel 38/12, §2 AUR
  2. Uw bestek bevat geen herzieningsclausule die het mogelijk maakt de opdracht op te schorten
  • Hetzij op initiatief van de opdrachtnemer

2.4. De omvang van de gezondheidscrisis heeft een doorslaggevend belang, wat de verbreking van de opdracht verantwoordt

C. Impact op de sociale clausules

D. Betaling van overheidsopdrachten

E. Conclusie en algemene aanbeveling

 

Blijf goed zorg dragen voor uzelf en uw naasten en vergeet niet contact te houden met uw collega’s in deze moeilijke tijd.

 

Marie-Pascale Fantuzzi

Contact : oo@gob.brussels

 

Bron :

Beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 april 2020.

Gevolgen van de naar aanleiding van COVID-19 genomen gezondheidsmaatregelen voor de overheidsopdrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aanbevelingen voor de Brusselse aanbestedende overheden.

gearchiveerd onder: