U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 25 november 2019

25 november 2019

Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

De overgangsmaatregelen voorzien in artikelen 128 en 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren hebben als doel de aanbestedende overheid de keuze te bieden, tot een datum waarin de wetgever voorziet, om de elektronische communicatiemiddelen niet of niet uitsluitend te gebruiken in een plaatsingsprocedure. In een dergelijk geval moet de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten aangeven welk(e) communicatiemiddel(en) gebruikt zal/zullen worden voor de uitwisseling van informatie.


Zoals aangekondigd in een vorig nieuwsbericht (nieuws van 17 oktober 2018) is de periode waarin de overgangsmaatregel, vermeld in het voornoemde artikel 128, gebruikt kon worden, op 18 oktober 2018 afgesloten. Deze maatregel betrof enkel de overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk was aan of hoger lag dan de vastgestelde drempel voor Europese bekendmaking.


Voor overheidsopdrachten met een geraamd bedrag dat lager is dan de vastgestelde drempel voor Europese bekendmaking is het nog altijd mogelijk, tot 31 december 2019, om de toepassing van het voornoemde artikel 129 in te roepen.


Vanaf 1 januari 2020 zal dus de communicatie en de uitwisseling van informatie tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische bezorging en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure, via elektronische communicatiemiddelen moeten verlopen, voor alle overheidsopdrachten die niet binnen het toepassingsveld vallen van de uitzonderingen vermeld in het tweede tot vierde lid van artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.


Toch moeten we verduidelijken dat de in artikel 129 voorziene overgangsmaatregel, als die wordt ingeroepen door de aanbestedende overheid, gevolgen blijft hebben zelfs na de voornoemde datum voor overheidsopdrachten die tot 31 december 2019 bekendgemaakt zouden zijn in het bulletin der aanbestedingen, alsook voor opdrachten waarvoor, bij gebrek aan een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, de uitnodiging om een offerte in te dienen tot die datum verstuurd wordt.


Zo nodig zullen de opdrachtdocumenten aangepast moeten worden door het bevoegde orgaan om deze verplichting na te leven, en dit moet gebeuren voorafgaand aan de inmededingingstelling van de opdracht.

 

Romain BOUQUIAUX
Contact : oo@gob.brussels