U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 9 februari 2018 (1/2)

9 februari 2018 (1/2)

Statistieken: toepassing van artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
Statistieken: toepassing van artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

 

Op vraag van de Europese Commissie, heeft de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister op 7 februari 2018 in het Staatsblad een bericht gepubliceerd waarin men verzoekt aan alle Belgische aanbesteders om hen negen statistische gegevens over te maken op uiterlijk 15 maart 2018.

De gevraagde informatie betreft overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten die gegund werden tijdens de boekjaren 2015 tot 2017.

De verzending van deze inlichtingen dienen exclusief te gebeuren via de onderstaande webform toepassing:

www.overheidsopdrachten.belgie.be

De Brusselse lokale besturen worden aangemoedigd om gevolg te geven aan deze vraag door de gevraagde cijfers voor zover mogelijk te communiceren.

Elke vraag inzake dit onderwerp moet geadresseerd worden aan de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister op volgend adres: 16_sec_cmp_coo@premier.fed.be.

 

Marie-Pascale Fantuzzi

Contact: mpu@gob.brussels

 

Bron :

Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking (B.S. 7 februari 2018)