U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 9 februari 2018 (2/2)

9 februari 2018 (2/2)

Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2018: impact op de mogelijkheden om beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de klassieke sectoren
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2018: impact op de mogelijkheden om beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de klassieke sectoren

 

Artikel 90, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren legt de eerste drempel vast die toelaat om beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met verwijzing naar het in artikel 11, eerste lid, 2°, bedoelde bedrag van hetzelfde koninklijk besluit.

Het gaat over de Europese drempel die met name toepasbaar is op overheidsopdrachten van leveringen en diensten, geplaatst door de aanbestedende federale overheden in de zin van bijlage 2, deel A, van de wet. Deze drempel dient overigens om de drempel te definiëren vanaf wanneer de verdeling in percelen moet overwogen worden.

Zoals reeds gecommuniceerd, werd het in artikel 11, eerste lid, 2°, voormelde bedoelde bedrag herzien naar boven vanaf 1 januari 2018. Het is van 135.000 euro BTWe naar 144.000 euro BTWe gegaan.

Daarentegen, de drempel vermeld in artikel 89, § 1, eerste lid, 2° van de bovenvermelde wet van 17 juni 2016, enkel toepasbaar op sociale diensten en andere specifieke diensten opgesomd in bijlage III van de genoemde wet, werd niet gewijzigd.

 

Marie-Pascale Fantuzzi

Contact: mpu@gob.brussels

 

Bron:

Ministerieel besluit van 21 december 2017 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (B.S. 28 december 2017)