U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / Overheidsopdrachten: Nieuws van 8 april 2020

Overheidsopdrachten: Nieuws van 8 april 2020

​Beheer van de COVID-19-crisis : Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01)
Beheer van de COVID-19-crisis : Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01)

 

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 1 april 2020 is een mededeling van de Europese Commissie verschenen waarin ze richtsnoeren geeft betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie.

Deze mededeling is als volgt gestructureerd:

1. Inleiding — Opties en flexibiliteit in het EU-kader voor overheidsopdrachten

2. Keuze van de procedures en termijnen op grond van het EU-kader voor overheidsopdrachten — met name in spoedeisende en uiterst spoedeisende gevallen

                2.1. Keuze van de procedures in het algemeen

2.2. In spoedeisende gevallen — verkorte termijnen

2.3. In uiterst spoedeisende gevallen — onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

                                2.3.1. “Gebeurtenissen die door de desbetreffende aanbestedende diensten niet konden worden voorzien”

                                2.3.2. Dwingende spoed die het in acht nemen van de algemene termijnen onmogelijk maakt

                               2.3.3. Oorzakelijk verband tussen de onvoorziene gebeurtenis en de dwingende spoed

                                2.3.4. Slechts gebruikt om de periode te overbruggen tot er stabielere oplossingen kunnen worden gevonden

U wordt aangeraden om er kennis van te nemen alvorens het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op basis van het artikel 42, § 1er, 1ste lid, b), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten te overwegen.

 

Blijf goed zorg dragen voor uzelf en uw naasten in deze moeilijke tijd en aarzel niet om elkaar te steunen onder collega’s ondanks de afstand.

 

Marie-Pascale Fantuzzi

Contact : oo@gob.brussels

Bron :

Mededeling van de Commissie  - Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie

(P.B.E.U. van 1 april 2020, 2020/C 108 I/01)

 

gearchiveerd onder: