U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 4 april 2014

4 april 2014

Oprichting van een opdrachtencentrale ten behoeve van de plaatselijke besturen inzake energielevering
Oprichting van een opdrachtencentrale ten behoeve van de plaatselijke besturen inzake energielevering

De intercommunale Interfin, in handen van de 19 Brusselse gemeenten, heeft beslist een opdrachtencentrale op te richten bestemd voor de gemeenten, gemeenteregies, OCMW's, politiezones en intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die opdrachtencentrale zal overheidsopdrachten plaatsen in het domein van de levering van gas en elektriciteit. De diensten van die centrale worden gratis geleverd.

Als er zich vóór 30 juni eerstkomend minstens acht gemeenten achter dit initiatief scharen, zal een eerste overheidsopdracht worden gelanceerd die de leveringsperiodes 2015, 2016 en 2017 zal dekken. De plaatselijke besturen zullen de energie kunnen kiezen (elektriciteit en/of gas) die zij wensen aan te kopen via de centrale evenals de leveringsperiode (in functie van hun lopende contracten). Andere aanbestedingen zullen volgen.

Om aan de opdrachtencentrale deel te nemen, zullen de instanties van het plaatselijke bestuur die bevoegd zijn voor overheidsopdrachten, het "algemeen reglement van de opdrachtencentrale" moeten goedkeuren. Door toe te treden tot de opdrachtencentrale en het reglement goed te keuren, worden de deelnemers geacht te participeren aan de opdrachten die achtereenvolgens door Interfin zullen worden geplaatst.

Op te merken valt dat volgens het reglement de centrale  in het kader van de geplaatste opdrachten eveneens de rol van interface zal spelen in de relaties met de leveranciers. Daarenboven zal er een controle van de energiefacturen door Interfin worden voorgesteld vóór betaling ervan door de begunstigde plaatselijke besturen. 

Voor meer details over de participatievoorwaarden aan de opdrachtencentrale Interfin en de rol van deze laatste, kan u reglement van de centrale downloaden.


Raphaël Lefere
raphael.lefere@interfin.be 

Yves Cabuy
mpu@sprb.irisnet.be