U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 29 februari 2016

29 februari 2016

Gender en overheidsopdrachten, oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
Gender en overheidsopdrachten, oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:

Brussel Plaatselijke Besturen start al sinds 2013 proefprojecten rond gender op via de coördinatie gelijke kansen voor de gemeenten. Dit kadert in de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Twee thema's kwamen al aan bod: gender en preventie, alsook gender en begroting. Voor 2016 willen we nadenken over de invoering van de genderdimensie in overheidsopdrachten. Dit werk kan enkel uitgevoerd worden met de actieve medewerking van de specialisten, leden van de WG overheidsopdrachten.

Gendermainstreaming houdt de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie in van de besluitvormingsprocessen, om het perspectief van gelijke kansen voor vrouwen en mannen op te nemen in alle domeinen en op alle niveaus, door de spelers die over het algemeen betrokken zijn bij de uitvoering van de beleidslijnen. Concreet betekent dit dat er aandacht wordt besteed aan de eindbegunstigde van een overheidsbeleid, om ervoor te zorgen dat de initiatieven die opgezet worden een doeltreffend antwoord bieden op de behoeften van de bevolking in kwestie. Overheidsopdrachten zijn een overheidsbeleidsinstrument, een hefboom om de dienstverlening aan de burger te verbeteren, en een genderbenadering heeft daar zeker haar plaats in. Dit werk heeft ook de ambitie vooruit te lopen op toekomstige aanpassingen van de wetgeving op de overheidsopdrachten, om aan de politieke instanties een werkkader voor te stellen dat niet strijdig is met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

We nodigen u uit voor een reflectiegroep gewijd aan de genderdimensie in overheidsopdrachten, om de grenzen van deze praktijk te onderstrepen en vooral de mogelijkheden om de overheidsdiensten te verbeteren.

De resultaten van deze werkgroep zullen voorgesteld worden tijdens een jaarlijks colloquium in het laatste kwartaal van 2016.

Contact :

Zoé Absil

zabsil@sprb.brussels