U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 26 juni 2018

26 juni 2018

Artikel 234, § 3, eerste lid, van de NGW : aanpassing van het bedrag
Artikel 234, § 3, eerste lid, van de NGW : aanpassing van het bedrag

In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2018 is het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet verschenen.

Middels dit besluit wordt het bedrag van 135.000 euro, vastgesteld in art. 234, §3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet vervangen door het bedrag van 144.000 euro.  Voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvan de raming lager ligt dan dit bedrag, zonder btw, is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om de plaatsingsprocedure te kiezen en de voorwaarden vast te stellen.

De Regering maakt zo gebruik van de mogelijkheid voorzien in het 2e lid van art. 234, § 3, van de Nieuwe Gemeentewet, om het bedrag in het eerste lid van ditzelfde artikel te wijzigen ingevolge een herziening van de bedragen die in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn vastgesteld (zie in dit verband ook het KB van 21.12.2017, hieronder vermeld, en het ‘nieuws van 9 februari 2018 2/2’) .

Dit besluit is in werking getreden op de dag van z’n bekendmaking het Belgisch Staatsblad.

Bronnen:

Besluit van 14 juni 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet.  (B.S. van 25 juni 2018)

Ministerieel besluit van 21 december 2017 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (B.S. van 28 december 2017)

 

M. Facon

Contact: oo@gob.brussels