U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 22 november 2016

22 november 2016

INTERFIN - Oprichting van een opdrachtencentrale ten behoeve van de gemeenten, inzake werken, leveringen en diensten die bijdragen tot het performante en rationele energiegebruik (PRGEG)
INTERFIN - Oprichting van een opdrachtencentrale ten behoeve van de gemeenten, inzake werken, leveringen en diensten die bijdragen tot het performante en rationele energiegebruik (PRGEG) 

In 2014, had de intercommunale Interfin die in handen is van de 19 Brusselse gemeenten, een opdrachtencentrale inzake  energielevering ten behoeve van de Plaatselijke besturen uitgeschreven. Met haar ervaring in de energiesector als basis en met de steun van de regionale voogdij richt Interfin nu een nieuwe opdrachtencentrale op. 

Die opdrachtencentrale richt zich tot de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aankoop en de financiering van werken, leveringen en diensten op het vlak van performant en rationeel energiegebruik (PRGEG) in hun gebouwen. Het doel van de centrale: de plaatsing van overheidsopdrachten betreffende deze werken en in grote mate het toezien op de goede uitvoering ervan. De taak van de gemeenten zal aanzienlijk verlicht worden.

In de praktijk? De werken worden geselecteerd in overleg met de gemeenten. Ze zullen volledig of gedeeltelijk gefinancierd worden door Interfin. Haar tussenkomst zal echter beperkt zijn tot het budget waarover elke gemeente beschikt. In functie van de beschikbaarheid, zou de opdrachtencentrale eveneens overheidsopdrachten kunnen plaatsen die Interfin niet financiert. Welke ook de situatie is, is de tussenkomst van de opdrachtencentrale kosteloos.

De opdrachtencentrale heeft geen enkel exclusief recht wat betreft de opdrachten van de gemeenten. Zij zullen nog steeds hun eigen opdrachten kunnen plaatsen of die werken door hun eigen diensten laten uitvoeren. 

De levensduur van de opdrachtencentrale is, in dit stadium, echter beperkt tot 31 december 2018.

De gemeenten die wensen deel te nemen moeten hun goedkeuring geven over het 'Algemeen reglement van de opdrachtencentrale (…)' en hun toetreding meedelen aan Interfin. Om de centrale haar activiteiten te laten uitvoeren, is er geen minimaal aantal toetredende gemeenten vereist. 

Voor meer details over de participatievoorwaarden en de verantwoordelijkheid van Interfin, kan u het reglement van de opdrachtencentrale downloaden. 

Contactpersonen: 

Raphaël Lefere
raphael.lefere@interfin.be

Yves Cabuy
mpu@sprb.brussels
FAQ