U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 22 december 2017

22 december 2017

Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2018
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2018


De Europese bekendmakingsdrempels zullen op 1 januari 2018 naar boven herzien worden.

Wat de meerderheid van de Brusselse plaatselijke overheden betreft, de volgende bedragen zullen van toepassing zijn :

  • 5.548.000 euro excl. BTW voor de overheidsopdrachten voor werken en de concessieovereenkomsten;
  • 221.000 euro excl. BTW voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten, met uitzondering van de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in het artikel 88 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

Bovendien, wat de overheidsopdrachten bedoeld in het artikel 58, § 1, 2de lid, van de voormelde wet van 17 juni 2016, het toe te passen bedrag zal 144.000 euro excl. BTW zijn.

Deze nieuwe drempels zullen van toepassing zijn voor de opdrachten en de concessies die vanaf 1 januari 2018, worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten en de concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor  een opdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.


Bronnen : 

  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2364 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 337 van 19 december 2017, 17.
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2365 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 337 van 19 december 2017, 19.
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2366 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 337 van 19 december 2017, 21. 
  • Verordening (EU) 2017/2367 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 337 van 19 december 2017, 22.

 

Marie-Pascale Fantuzzi

Contact : mpu@sprb.brussels