U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 4 april 2016

4 april 2016

Omzendbrief betreffende de kwalitatieve selectie en het bepalen van het vereiste niveau.
Omzendbrief betreffende de kwalitatieve selectie en het bepalen van het vereiste niveau.
 
Sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2013 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, stel ik bij het lezen van de dossiers die aan Brussel Plaatselijke Besturen werden overgemaakt een terugkerend probleem vast bij de toepassing van sommige bepalingen van paragraaf 1 van artikel 58 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en artikel 63 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren.
 
De bepalingen in kwestie hebben betrekking op het toegangsrecht tot de opdracht, de keuze van de kwalitatieve selectiecriteria inzake financiële, economische, technische of beroepsbekwaamheid en het bepalen van het vereiste niveau.
 
Ondanks het aanzienlijk informeren van de agenten van de gemeenten, OCMW’s, meergemeentelijke politiezones en intercommunales, gegeven door de leden van de Directie Lokale Overheidsopdrachten naar aanleiding van de opleidingen van de GSOB, tijdens de trimestriële vergaderingen van de WIG OO BSL of in het kader van hun adviesactiviteiten, kan men alleen maar vaststellen dat, gezien het aantal genomen toezichtsbesluiten van deze laatste achttien maanden, deze bepalingen niet werden begrepen.
 
De ministeriële omzendbrief van 14 maart 2016 herneemt het geheel van de hogervermelde problematiek door zich te richten op de bepalingen van de 1e paragraaf van de artikelen 58 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en 63 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren.
 
 
Yves CABUY

mpu@gob.brussels