U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 18 januari 2016

18 januari 2016

Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2016
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2016

De Europese bekendmakingsdrempels werden op 1 januari 2016 naar boven herzien.

Wat de meerderheid van de Brusselse plaatselijke overheden betreft, de volgende bedragen zijn voortaan van toepassing ;
 
  • 5.225.000 euro voor de overheidsopdracht voor werken
  • 209.000 euro voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten

Voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken die zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau worden bekendgemaakt, geldt als aanvangspunt de datum van verzending van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bronnen :
 
  • Artikels 1 en 5 van het Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
  • Verordeningen (EU) nr. 2015/2340, 2015/2341 en 2015/2342 van de Commissie van 15 december 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten

Marie-Pascale Fantuzzi

Contact : mpu@sprb.irisnet.be