U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 11 april 2018

11 april 2018

Volgende belangrijke deadlines voor 2018
Volgende belangrijke deadlines voor 2018

 

Hierna volgt een kleine samenvatting van de volgende belangrijke deadlines voor een juiste toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten :

 

18 april 2018

Het UEA mag niet langer in papieren formaat gebruikt worden en mag enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt.

Om het UEA op te stellen kan gebruik worden gemaakt van de Belgische “UEA-service” van de FOD BOSA (dienst e-procurement) die sinds kort online beschikbaar is. Je kan deze service bereiken op het adres https://uea.publicprocurement.be.

 

1 mei 2018

Alle aanbesteders moeten toegang hebben aangevraagd tot Telemarc bij de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging.

Voor verdere inlichtingen, gelieve volgende websites te raadplegen:

 

18 oktober 2018

Gebruik van elektronische middelen (e-Tendering platformen) wordt algemeen verplicht gesteld in het kader van de plaatsingsprocedures voor alle aanbesteders, althans wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Aanbesteders die nog niet zouden beschikken over een toegang tot een dergelijk platform, kunnen gebruik maken van het e-Tendering platform van de FOD BOSA (DG Federale Accountant en Procurement, Federale dienst e-Procurement). Het platform vindt u op https://my.publicprocurement.be.

Informatie over het gebruiksbeheer, waaronder de registratieprocedure voor de opmaak van een nieuwe account, is te vinden in onderstaande gids:

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-gebruikersbeheer-openbare-aankopers-pdf.

De voormelde dienst kan u bereiken op de volgende wijze: e.proc@publicprocurement.be, tel.: 02/740.80.00.

Op onderstaande website  zijn voor de betreffende applicaties handleidingen en checklists ter beschikking gesteld:

www.publicprocurement.be/nl/ambtenaren/handleidingen-checklists.

 

Romain Bouquiaux

Contact: mpu@gob.brussels