U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 10 mei 2017

10 mei 2017

Inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: waar blijven de koninklijk besluiten ?
Inwerkingtreding  van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: waar blijven de koninklijk besluiten ?

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016, zal op 30 juni 2017 in werking treden (B.S., 14 juli 2016, blz. 44219 en volg.).

Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 werd op 9 mei 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (B.S., 9 mei 2017, blz. 55345 en volg.).

Het ontwerp van koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren werd voorgesteld aan de Ministerraad in eerste lezing op 28 april 2017. Dit moet aan de Raad van State voorgelegd worden ter advies en aan de Ministerraad terug voorgelegd worden in tweede lezing vooraleer te kunnen publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten werd goedgekeurd door de Ministerraad in tweede lezing op 28 april 2017. De publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit tekstontwerp is verbonden de publicatie van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren wegens verwijzingen naar deze tekst. Echter werd het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten tussentijds al online raadpleegbaar gesteld:​ http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/ontwerp-van-koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-de-algemene-uitvoeringsregels-voor-de.  Het betreft een ontwerp, dat nog kleine wijzigingen kan ondergaan.

 

Marie-Pascale Fantuzzi

mpu@sprb.brussels

 

Publicaties in het Belgisch Staatsblad :