U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 10 maart 2014 (2/2)

10 maart 2014 (2/2)

Nieuwe richtlijnen goedgekeurd door het Europees Parlement op 15 januari 2014 – De publiek-private samenwerking eindelijk erkend
Nieuwe richtlijnen goedgekeurd door het Europees Parlement op 15 januari 2014 – De publiek-private samenwerking eindelijk erkend

Op 15 januari 2014, na twee jaren van onderhandelingen, heeft het Europees parlement in plenaire vergadering twee nieuwe richtlijnen “overheidsopdrachten” aangenomen, de ene, van algemene aard, betreffende de “klassieke sectoren”, de andere betreffende de activiteiten in verband met water, energie, transport en postdiensten (“speciale sectoren”).

Naast verschillende nieuwe of aanvullende bepalingen in verband met duurzame ontwikkeling (sociale en milieucriteria, principe van de levenscycluskosten), van het recht op arbeid, van de omkadering van de onderaanneming, van de kwalitatieve selectie of de wijziging van de opdracht gedurende de looptijd, moet wat de lokale besturen betreft vooral de nadruk gelegd worden op de uitsluiting van de samenwerking tussen openbare besturen (een gemeente en zijn OCMW) uit het toepassingsveld van deze richtlijnen.

Deze teksten codificeren ook voor het eerst de uit de rechtspraak gegroeide uitzondering van de “in house”, namelijk een contractuele vorm van samenwerking die een openbaar bestuur toelaat als aanbestedende overheid (een gemeente) werken, leveringen of diensten te bestellen bij een andere overheid (een zuivere intercommunale) zonder deze opdracht in mededinging te stellen omdat de eerste op de tweede een controle uitoefent die gelijk is aan degene die ze uitoefent op haar eigen diensten en dat meer dan 80% van de activiteiten van de tweede uitgevoerd worden in het kader van taken die aan de eerste werden toevertrouwd. Naast de reeds bestaande mechanismen van aankoop of dienstencentrales of gezamelijke overheidsopdrachten, zullen deze nieuwe vormen van samenwerking in de toekomst een bron van nieuwe constructieve krachtenbundeling betekenen tussen openbare besturen die het economisch belang dat zij zullen teweeg brengen ver overstijgen

De richtlijnen voeren tevens de mogelijkheid in de overheidsopdrachten in percelen op te delen teneinde de toegang van de KMO’s te vergemakkelijken, alsook een specifieke procedure – innovatiepartnerschappen – met het oog op de ontwikkeling en het later verwerven van werken, leveringen of nieuwe en vernieuwende diensten.

Eens deze richtlijnen gepubliceerd, dienen ze omgezet te worden in de interne wetgeving van de Lidstaten binnen de twee jaren, namelijk ten laatste in de loop van het jaar 2016. De Federale Commissie voor Overheidsopdrachten zal zich aan deze taak moeten wijden vanaf het tweede trimester van dit jaar.

Yves CABUY