U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Lokale overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Lokale overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

De Brusselse plaatselijke besturen spelen - net als alle lokale instellingen van het land - een essentiële rol op economisch vlak, en ze investeren in verhouding tot hun budget meer dan andere overheden.

Zoals elke aanbestedende overheid kiezen ze vrij - discretionair - hoe ze hun opdrachten willen vervullen. Als een gemeente of elk ander plaatselijk bestuur, in plaats van de eigen administratieve en technische middelen aan te spreken (de eigen diensten en het eigen personeel), beslist om bepaalde noden uit te besteden tegen betaling en daartoe contracten onder bezwarende titel uit te besteden met eenheden met eigen rechtspersoonlijkheid - publiek recht of privaatrecht (particulieren, rechtspersonen) -, dan kan deze relatie onder het begrip 'administratiefrechtelijke overeenkomst' vallen, en moet deze aan de voorwaarden voldoen van de regelgeving op de overheidsopdrachten of op de concessieovereenkomsten, naargelang het geval.

Dit zijn enkele voorbeelden van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op plaatselijk niveau:

  • overheidsopdrachten voor werken: aanleg en onderhoud van wegen, bouw en renovatie van gebouwen (administratieve gebouwen, woningen, school-, sport- en cultuurinfrastructuur, begraafplaatsen, ...);
  • overheidsopdrachten voor leveringen: aankoop van diverse administratieve benodigdheden (kantoormateriaal, papierwaren, schoolbehoeften), aankoop van diverse technische benodigdheden (water, gas en elektriciteit, brandstoffen, computermateriaal en -verbruiksproducten, strooizout, werkkledij, bouwmaterialen, ijzerwaren, schoonmaakmiddelen, voeding, meubelen, bloemen), aankoop of huur van machines, werktuigen en voertuigen;
  • overheidsopdrachten voor diensten: onderhoud en beheer van de technische installaties, schoonmaak van de gebouwen, postdiensten, ontwerpopdrachten (architectuur en bijzondere technieken), studiediensten (landmeter-expert, technische expertise), levering van schoolmaaltijden of maaltijden aan huis, verzekeringen, financiële leningen, juridische diensten;
  • concessieovereenkomst voor werken: bouw en uitbating van een parking;
  • concessieovereenkomst voor diensten: uitbating van de cafetaria van een sportcentrum of van een gemeentelijk museum;

De overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die de plaatselijke besturen dagelijks gunnen in het kader van hun bevoegdheden, zowel voor investeringen als voor bestellingen voor hun courante beheer, hebben een aanzienlijke impact op het plaatselijke, gewestelijke, om niet te zeggen nationale of zelfs Europese economische netwerk, aangezien de aanbestedende overheden vanaf een zekere drempel de plicht hebben hun opdrachten op Europees niveau bekend te maken en in mededinging te stellen.