Toepasselijke regelgeving

Deze rubriek bevat de lijst met de voornaamste wetteksten die van toepassing zijn op de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten van de plaatselijke besturen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt op basis van het bevoegdheidsniveau van de wetgever.

We moeten er de mensen uit de praktijk overigens op wijzen dat het niet volstaat de regelgeving inzake overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten toe te passen opdat de genomen beslissingen in overeenstemming met de wet zouden zijn. Er bestaat immers nog heel veel andere regelgeving die nageleefd moet worden als het gaat om overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, onder meer afhankelijk van het voorwerp van de overeenkomst (ARAB, KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, AVH, verzekeringen voor land, voertuigen, ...), van de waarde van de overeenkomst (formele motivering van de bestuurshandelingen, ...) of van het type aanbesteder (administratieve overheid, ...).