Enkele kernbegrippen

De regelgeving met betrekking tot overheidsopdrachten en die met betrekking tot concessieovereenkomsten bepaalt het toepassingsgebied op basis van de volgende elementen:

  • het voorwerp van de overeenkomst (toepassingsgebied ratione materiae);
  • de partijen die de overeenkomst ondertekenen (toepassingsgebied ratione personae).

Ze bevat een aantal uitzonderingen, die toestaan de wet helemaal of gedeeltelijk niet te moeten toepassen. De uitzonderingen staan niet op deze website. We verwijzen hiervoor naar de geldende wetgeving. 

Deze rubriek wil een antwoord bieden op de volgende vragen: