U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Lokale overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten / Beslissingen op het niveau van de voornaamste plaatselijke besturen

Beslissingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op het niveau van de voornaamste plaatselijke besturen

In dit deel beantwoorden we de volgende twee vragen:

 

De aanbestedende overheid moet bijzondere aandacht besteden aan de motivering van elke beslissing die ze neemt, die met de werkelijkheid moet overeenstemmen en met relevante feitelijke en wettelijke elementen gestaafd moet worden. In dit opzicht wordt verwezen naar de bepalingen van:

  • de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
  • de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.