Types beslissingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Aangezien er zoveel verschillende plaatsingsprocedures bestaan waar de wet of de aanbesteder in voorziet, alsook talloze uitvoeringsmodaliteiten en incidenten die beheerd moeten worden in het stadium van de plaatsing en bij de opvolging van de uitvoering van de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, is het uiteraard onmogelijk om alle beslissingen op te sommen die een aanbestedende overheid zou kunnen nemen.

Toch zijn bepaalde beslissingen onontbeerlijk.

 

Het bevoegde beslissingsorgaan moet immers, in het stadium van de plaatsing van de overheidsopdracht/concessieovereenkomst, minimaal een formele beslissing nemen over:

 

Bij de opvolging van de uitvoering van de overheidsopdracht/concessieovereenkomst moet het orgaan onder meer beslissen over:

 • het bevel de werken op te starten op een bepaalde datum;
 • de lichting van de opties, als er op dit vlak geen beslissing is genomen bij de gunning van de overheidsopdracht/concessieovereenkomst (bij een overheidsopdracht / concessieovereenkomst die opties omvat);
 • de bestelling van de vaste en voorwaardelijke schijf/schijven van de overheidsopdracht/concessieovereenkomst (bij een overheidsopdracht/concessieovereenkomst met één of meerdere vaste en voorwaardelijke schijven);
 • de plaatsing van opeenvolgende overheidsopdrachten (als er wordt gebruikgemaakt van een raamovereenkomst);
 • na elke fase, de ontbinding van de overeenkomst met één of meerdere partners op basis van de tussentijdse doelstellingen (bij een innovatiepartnerschap);
 • de vaststelling (via een proces-verbaal) van de gebrekkige naleving van de opdrachtclausules, met inbegrip van de niet-naleving van de bevelen van de aanbesteder;
 • één of meerdere wijzigingen van de overheidsopdracht/concessieovereenkomst;
 • de toepassing van straffen, het nemen van ambtshalve maatregelen;
 • de teruggave van vertragingsboetes en straffen;
 • de prijsvermindering wegens minderwaarde;
 • de inhouding op de borgtocht;
 • de goedkeuring van de afrekeningen en de voortgangsstaten met het oog op de betaling;
 • de toestemming of weigering om de overheidsopdracht op te leveren;
 • de toestemming om de borgtocht vrij te geven.

 

Het aantal beslissingen dat de aanbesteder moet nemen, zal afhangen van onder meer de complexiteit van de overeenkomst en de uitvoeringsregels die eraan verbonden zijn, alsook van de naleving door de opdrachtnemer van de opdrachtvoorwaarden en de bevelen die de aanbesteder geeft tijdens de uitvoering van de overeenkomst.