U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Focus / 7 april 2014

7 april 2014

Kan het feit van één achtste van het totaal van de posten van een meetstaat te verwijderen, gelet op de wijziging van de gunningsprocedure van een opdracht in toepassing van het artikel 26, 1,1°, e) van de wet van 15 juni 2006, beschouwd worden als een niet substantiële wijziging van de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht ?
Kan het feit van één achtste van het totaal van de posten van een meetstaat te verwijderen, gelet op de wijziging van de gunningsprocedure van een opdracht in toepassing van het artikel 26, 1,1°, e) van de wet van 15 juni 2006, beschouwd worden als een niet substantiële wijziging van de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht ?

 

Het college van burgemeester en schepenen van een Brusselse gemeente heeft verzaakt aan de gunning van een opdracht daar vastgesteld werd dat de prijzen van al de ontvangen offertes de raming van deze opdracht overschreden.

Na aldus besloten te hebben de procedure verder te zetten, besloot de gemeenteraad om de gunningswijze te veranderen en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van de bepalingen van het artikel 26, § 1, 1°, e) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten te weerhouden. (procedure beperkt voor de opdrachten waarvoor enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een open of beperkte procedure).

Als gevolg van het tegelijkertijd vaststellen van het feit dat de raming van de projectontwerper onder geëvalueerd was, besloot de gemeenteraad de omvang van de oorspronkelijk geplande werken te verkleinen, op zulke wijze dat de uitvoering van de onontbeerlijke voorziene werken kunnen uitgevoerd worden binnen de beschikbare financiële enveloppe.

De gemeenteraad keurde door dezelfde beslissing een bestek “bis” goed, dat de voorwaarden vastlegt en verwijderde door een addendum van één bladzijde een achtste deel van de posten van de meetstaat uit de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht.

De bepalingen van het artikel 26, § 1, 1°, e) van de wet van 15 juni 2006 laten het beroep doen op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ten gevolge van het neerleggen van onaanvaardbare offertes in het kader van een open procedure toe, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de oorspronkelijke voorwaarden vastgesteld voor de eerste procedure niet substantieel gewijzigd worden.

Door een achtste van de posten van de oorspronkelijke meetstaat te verwijderen, blijken de voorwaarden van de opdracht sterk veranderd, terwijl de gemeente het niet-substantiële karakter van deze veranderingen niet aantoont.

Op voorstel van de Directie lokale overheidsopdrachten van “Brussel Plaatselijke Besturen”, werd de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen derhalve geschorst door als voornaamste motief in te roepen dat gelet op het verwijderen van een achtste van de posten van de oorspronkelijke meetstaat de voorwaarden van de opdracht gewijzigd werden zonder het niet-substantiële karakter hiervan aan te tonen.

 

Thomas Wouters – oo@gob.irisnet.be