U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Focus

Focus

17 september 2020
De verplichting om alle opdrachtdocumenten ter beschikking te stellen vanaf de mededingingstelling
Overheidsopdrachten: Focus van 26 maart 2020
COVID-19 verhindert niet alles, is geen uitleg voor alles en rechtvaardigt niet alles
18 december 2015
De overheidsopdrachten met betrekking tot het dagelijkse beheer
24 juli 2014
Nieuwe werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken kunnen enkel aan de aanbestedingshouder van de oorspronkelijke opdracht gegund worden indien deze laatste beschikt over de vereiste erkenning.
7 juli 2014
Een prijsherziening dient te steunen op objectieve en controleerbare parameters met passende wegingscoëfficiënten (art. 20, § 1 KB d.d. 15 juli 2011)
7 april 2014
Kan het feit van één achtste van het totaal van de posten van een meetstaat te verwijderen, gelet op de wijziging van de gunningsprocedure van een opdracht in toepassing van het artikel 26, 1,1°, e) van de wet van 15 juni 2006, beschouwd worden als een niet substantiële wijziging van de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht ?
17 maart 2014
Elke gunningsbeslissing van een overheidsopdracht moet gemotiveerd zijn
10 maart 2014
Voorwaarden van een overheidsopdracht en bevoegdheid van het College