U bent hier: Home / Thema / Internationaal / De Raad van Europa / Juridische instrumenten

Juridische instrumenten

Verdragen

De ondertekenende Staten zijn verplicht de beginselen van de geratificeerde verdragen te respecteren.

Klik op deze link voor raadpleging van de lijst van verdragen van de Raad van Europa betreffende lokale democratie.

Tot de teksten met betrekking tot lokale overheden behoren:

•    het Europees Handvest inzake lokale autonomie, in België van kracht sinds 1 december 2004, en zijn aanvullend Protocol met betrekking tot participatie in het lokale leven (dat momenteel voorligt voor ratificering door de Belgische overheden), die de basis vormen voor bepalingen van lokale autonomie.

•    het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten

•    het Europees Sociaal Handvest dat in 1990 van kracht werd. Het heeft een bredere draagwijdte dan de lokale democratie en heeft een impact op het sociale leven.

•    de Europese Conventie over de deelname van buitenlanders aan het openbare leven op lokaal niveau
 

Aanbevelingen


Klik op deze link voor raadpleging van de lijst van aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende de lokale democratie.