U bent hier: Home / Thema / Internationaal / De Raad van Europa / Het Europees comité inzake democratie en governance

Het Europees comité inzake democratie en governance

Sinds 1 januari 2014 is het European Committee on Democracy and Governance, de opvolger van het Democratic Governance Department,
 bevoegd voor de tenuitvoerlegging van intergouvernementele werkzaamheden van de Raad van Europa inzake democratisch bestuur.

De eerste vergadering vond op 3 en 4 april 2014 plaats in Straatsburg.

Het European Committee on Democracy and Governance is een forum waar hoge ambtenaren samenkomen om informatie, standpunten en goede praktijken uit te wisselen over kwesties die te maken hebben met territoriale hervormingen, de democratische deelname aan het openbare leven van burgers, de modernisering van het overheidsbestuur, de dialoog en de relaties tussen de beleidsniveaus, overheidsfinanciën en grensoverschrijdende samenwerking.

De Commissie gaat ook in op verzoeken van de lidstaten m.b.t. gerichte activiteiten inzake uitwisseling en onderlinge bijstand (bijvoorbeeld peer reviews, met de hoogste mate van vertrouwelijkheid uitgevoerd door een expertenpanel) of thematische workshops.

De algemene opdracht van het European Committee on Democracy and Governance, dat onder het gezag van het Comité van Ministers van de Raad van Europa valt, is het verspreiden van goede praktijken en het ontwikkelen van voorstellen van normen inzake de domeinen die betrekking hebben op haar activiteiten en bevoegdheden.

Vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het European Committee on Democracy and Governance: Paul-Henri PHILIPS, ambtenaar van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Site van het comité (in engels)