U bent hier: Home / Thema / Internationaal / De Raad van Europa / Expertisecentrum

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum voor hervorming van het lokaal bestuur binnen de Raad van Europa heeft als doelstelling de Lidstaten te helpen een doeltreffend en democratisch lokaal bestuur aan te bieden.
Het Expertisecentrum biedt een portefeuille van praktische tools en programma's voor capaciteitversterking, gecreëerd op basis van Europese best practices. Het betreft domeinen als ontwikkeling van lokaal leadership, prestatiebeheer, burgerparticipatie, vormingsstrategieën en uitwisseling van best practices.

Het Centrum heeft vier "toolkits" gepubliceerd die de lokale besturen zeer concrete modaliteiten bieden om hun aanpak op de essentiële domeinen van het lokaal bestuur te verbeteren.

•    Toolkit voor capacity-building voor lokale besturen
•    Toolkit "Naar een moderne associatie van lokale besturen" (alleen in het Engels)
•    Toolkit rond capacity-building (alleen in het Engels)
•    Toolkit rond strategisch gemeentelijk planning- en prestatiebeheer op lokaal niveau  (alleen in het Engels)

Het Expertisecentrum kan op verzoek de partners helpen om de programma's die deze tools gebruiken, ter plaatse aan te passen en op te starten.

 Website van het Expertisecentrum


Het ENTO (European Network of Training Organisations) is een Europees netwerk van instellingen voor opleiding van het personeel van territoriale besturen. Het ENTO is een niet-gouvernementele organisatie die het statuut van waarnemer geniet bij het Congres van Lokale en Regionale Overheden van Europa. (CLROE)
www.ento.org