U bent hier: Home / Thema / Internationaal / De Raad van Europa / Congres van Lokale en Regionale Overheden

Congres van Lokale en Regionale OverhedenHet Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa
is een politieke vergadering van 636 verkozenen (318 titularissen en 318 plaatsvervangers) – gewestelijke en gemeenteraadsleden, burgemeesters, (ministers-)presidenten van gewesten – die meer dan 200.000 gemeenschappen van 47 Europese landen vertegenwoordigen.

Het werd in 1994 opgericht en vormt de 3e pijler van de Raad van Europa (met de parlementaire vergadering en de ministerraad).
Het speelt een fundamentele rol in de bevordering van de democratie door de lokale en regionale besturen te betrekken bij de werkzaamheden van de Raad van Europa. Het Congres heeft als missie te ijveren voor de territoriale democratie, de lokale en regionale governance te verbeteren en de autonomie van de collectiviteiten te versterken.

Het waakt ("monitoring") in het bijzonder over de toepassing van de beginselen die opgenomen zijn in het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Het moedigt de processen tot decentralisering en regionalisering aan, evenals de grensoverschrijdende samenwerking tussen steden en regio's.

De Belgische delegatie bestaat uit 7 effectieve en 7 plaatsvervangende leden.

 

Website van het Congres

Contact:
Secretaris van de Belgische delegatie:
Mevr. Corinne FRANCOIS
Aarlenstraat 53, bus 4.  1040 BRUSSEL  België
Tel.: +32 2 238 51 47
Fax: +32 2 280 60 90
E-mail: corinne.francois@brulocalis.brussels